กะทิถุงชาวเกาะแจกทอง

กะทิถุงชาวเกาะแจกทอง

กะทิถุงชาวเกาะแจกทอง มูลค่ารวม 3,172,000 บาท

1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2555

ส่งซองเปล่าผลิตภัณฑ์กะทิถุงพาสเจอร์ไรส์ ตราชาวเกาะ

เขียนชื่อที่อยู่ ส่งมาที่ตู้ ปณ.40 ปณฝ. หน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10201

หรือกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าทั่วไป

จับรางวัล 5 ครั้ง

ประกาศผลการจับรางวัล เริ่มต้้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 – 11 มกราคม 2556

ในรายการคุยข่าว 10 โมง ทางททบ. 5 ออกอ