กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ต

มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สำรวจความความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของ 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าต่างๆเหล่านี้จะทดสอบ ความชอบ, ความสนใจในการซื้อตรานั้นๆ, พฤติกรรมผู้บริโภค และ Advocacy level

โดยครั้งนี้เป็นช่วงระหว่าง 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556 โดยใช้การสำรวจ ผ่าน Online Survey จากผู้บริโภค 300 คน ในกรุงเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ 100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ต

brand-recalled-supermarket-jun-2013

 

brand-recalled-jun-jul-2013-3

สำหรับกลุ่มห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาเก็ต มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมในด้านการสื่อสารและกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซึ่งผู้บริโภคนึกถึง Tesco Lotus มากที่สุด ตามมาด้วย Big C และ Central

ทั้ง 3 ห้าง มีคะแนนความชอบที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 8 จาก 10 คะแนน ซึ่งความสนใจในการซื้อสินค้าก็เป็นไปในแนวโน้มเดียวกัน มีคะแนนอยู่ที่ 8.2-8.5

ห้างประเภทไฮเปอร์มาเก็ตทั้ง 2 ราย อย่าง Big C และ Tesco Lotus ได้รับคะแนน Net promoter Score ใกล้เคียงกัน

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) และ marketingoops

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.