จ่ายบิล ธนาคารธนชาต ลุ้นรับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส

จ่ายบิล ธนาคารธนชาต ลุ้นรับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส

 

ระยะเวลาการจัดรายการ :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556

รูปแบบรายการ :

1. รายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็น การสมนาคุณให้แก่ลูกค้าเทสโก้ โลตัส และลูกค้า ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่มาชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล ตามใบแจ้งหนี้ของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ จุดรับชำระค่าบริการ Bill Payment ภายในห้างเทสโก้ โลตัส ห้างเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า ห้างตลาดโลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ

2. ลูกค้าผู้ชำระค่าธรรมเนียม การจ่ายบิล ตามใบแจ้งหนี้ของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ จุดรับชำระค่าบริการ Bill Payment ภายในห้างเทสโก้ โลตัส ห้างเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า ห้างตลาดโลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ลุ้นรับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล ตามใบแจ้งหนี้ของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

3. บริษัทฯ จะนำหมายเลขรหัสอ้างอิงของลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น พิมพ์เป็นชิ้นส่วนให้ครบตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับเพื่อนำมาจับรางวัลหา ผู้โชคดี

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้อง เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามกฎหมาย ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

5. เทสโก้ โลตัส ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. พนักงานและครอบครัวของเทสโก้ โลตัสและบริษัทตัวแทนที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

รายละเอียดของรางวัล

บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

รวมของรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วันที่จับรางวัล : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่จับรางวัล : เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และที่เว็ปไซด์ www.tescolotus.com