ช้อป 100 ลุ้น 1 ล้าน

ระยะเวลาการจัดรายการ: วันที่ 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 2556

เงื่อนไขการจับรางวัลและการเข้าร่วมรายการ :
***รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“เทสโก้ โลตัส”)***

1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าในพื้นที่เช่าของเทสโก้ โลตัส (เฉพาะร้านค้าที่สามารถพิมพ์ ใบเสร็จออกจากเครื่องพิมพ์ได้เท่านั้น)

2. เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าในพื้นที่เช่าครบ 100 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) หรือเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าในศูนย์อาหารครบ 100 บาทขึ้นไป (สามารถร่วมใบเสร็จรับเงินได้ และจะต้องมาจากหมายเลขบัตรเลขที่เดียวกันเท่านั้น) สามารถเข้าร่วมรายการโดยส่ง SMS 2.1) สำหรับกองทุนฯ 22 สาขา ** พิมพ์ PF ตามด้วยยอดรวมในใบเสร็จ เช่น PF100 2.2) สำหรับเทสโก้ โลตัส และศูนย์อาหารที่อยู่ในสโตร์ของกองทุนฯ พิมพ์ TL ตามด้วยยอดรวมในใบเสร็จ เช่น TL100 ส่งมาที่ หมายเลข 4642777 (ครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย)

3. ให้ลูกค้าเก็บใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการไว้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล โดยวันที่และยอดรวมในใบเสร็จรับเงิน และวันที่ส่ง SMS จะต้องเป็นวันเดียวกัน และถูกต้องตรงกันเท่านั้น

4. รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ เพียงดาว์โหลด We Chat และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

5. ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ถือเป็นผู้ร่วมรายการในครั้งนี้ โดยผู้ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับโชคจำนวน 1 สิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือหมายเลขสมาชิก We Chat ของผู้ร่วมรายการ มาทำการจับรางวัลภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ ให้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ โดยผู้ร่วมรายการที่ได้รับรางวัลจะต้องมียอดการซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 56 เท่านั้น

6. จับรางวัล ณ เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 27 พ.ค. 56 เวลา 10.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.tescolotus.com ในวันที่ 7 -30 มิ.ย.56

7. รายละเอียดของรางวัล
การจับรางวัลครั้งที่ 1 จับรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการที่ส่ง SMS ผ่านมาจาก 22 สาขา ** ของกองทุน จับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 23,050 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 115,250 บาท
การจับรางวัลครั้งที่ 2 จับรางวัลผู้ร่วมรายการที่ส่ง SMS ผ่านมาจากทุกสาขา (รวมกันทั้งกองทุนฯ และเทสโก้ โลตัส) จับรางวัลทองคำหนัก 45 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,005,750 บาท
รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,121,000 บาท * ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มี.ค. 56

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.