ช้อป Tops supermarket ฟรี ทริป เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง 3 วัน 2 คืน

ช้อป Tops supermarket ฟรี ทริป เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง 3 วัน 2 คืน

เดินทาง ตามรอย พระราชา

7 พ.ย. 2555 – 31 ม.ค. 2556

สำหรับ 20 ท่านแรกที่มียอดสะสมสูงสุด จากการช็อป

• ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

• ผักและผลไม้จากโครงการหลวง

• ผลิตภัณฑ์เนเชอรัลมีท ตราคุกกิ้งฟอร์ฟัน

• ผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ และมียอดช็อปอาหารสดขั้นต่ำ 5,000 บาท

ฟรี ทริป เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง 3 วัน 2 คืน

สู่สถานีเกษตรหลวง ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่

พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 20 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท