ซุปเปอร์กาแฟแจกรถจักรยานยนต์ รอบ 2

ภาคใต้เท่านั้น!!

แจกรถจักรยานยนต์ มากกว่าเดิม 150 คัน

ส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 – 28 ก.พ. 2556

เพียงท่าน เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนติดบนซองนอกผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ ขนาด 20 ซองขึ้นไป

ที่เป็นซองเพื่อจำหน่ายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

ส่งมาที่ บริษัท ซุปเปอร์กาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ตู้ ปณ. 2 บ้านพรุ 90250 หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนร้านค้าทั่วไป

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.