ดื่มโฟร์โมสต์ 55 คุณค่าสิ่งดีๆ ลุ้นรับ iphone5 55 เครื่อง

ดื่มโฟร์โมสต์ 55 คุณค่าสิ่งดีๆ ลุ้นรับ iphone5 55 เครื่อง

กติกาการร่วมสนุก

·         เพียงส่งชิ้นส่วนหน้ากล่อง ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที หรือฉลากผลิดภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์  ทุกรส ทุกขนาดเฉพาะชิ้นส่วนที่มีโลโก้ “มีคุณค่า สิ่งดีๆ  55 ชนิดจากธรรมชาติ  เขียนหรือพิมพ์ชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดลงบนชิ้นส่วน ส่งมาที่ตู้ ปณ.1085  ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ 10241 เปิดรับชิ้นส่วน 1 พ.ย. 2555 ถึง 31 ม.ค. 2556

·         จับแจก iPhone 5(16GB) จำนวน 55เครื่อง สำหรับผู้โชคดีที่ส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ยูเอชที จำนวน 45 เครื่อง และผู้โชคดีที่ส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ พาสเจอร์ไรส์ จำนวน 10 เครื่อง

จับฉลากรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.foremostforlife.com, http://www.facebook.com/ForemostMilkและ แจ้งผลผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

เงื่อนไขที่กำหนด

·         ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

·         สงวนสิทธิ์ผู้โชคดี 1 ท่านต่อ 1 รางวัล

·         ขอสงวนสิทธิ์การรับของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนด

·         พนักงานและครอบครัวของ บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) และ บจก.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

·         ของรางวัลต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยผู้รับรางวัลเป็นผู้จ่าย

·         คำตัดสินของกรรมการถือเป้นที่สิ้นสุด

·         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-6201980