ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำ ครั้งที่ 1 ชงลุ้นรวย แจกกว่า 3.6 ล้านบาท กับนกเหยี่ยวฟอลคอน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำ ครั้งที่ 1 ชงลุ้นรวย แจกกว่า 3.6 ล้านบาท กับนกเหยี่ยวฟอลคอน

1.  นางสาว ถมทอง      โยธินศิริ
2.  คุณสนิท                ลิ้มปัญญาเลิศ
3.  คุณกรกช               ก๊วยประเสริฐ
4.  คุณเชื้อ                 รุ่งพราน
5.  คุณมาลัยพร           ชวานนท์
6.  คุณนพดล              อุคหนิติ
7.  คุณฉวีวรรณ            น้าวไกรศร
8.  คุณจันแก้ว              ณ ลำปาง
9.  คุณสุดารัตน์            สังข์ก๋ำ
10.  ด.ญ. ชุมพล            ใหญ่สถิตย์
11.  คุณกิตติศักดิ์            ประกอบโชคนำชัย
12.  ด.ญ.กิตติวรรณ         มาทน
13.  คุณชุติมา                วงศ์รอด
14.  คุณปภัสรา               กัลปพฤกษ์
15.  นางสาววราพร          กันพัน

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎอยู่ในฉลาก และผ่านทางหนังสือแจ้งให้ทราบส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฎบนฉลากภายใน 7 วัน

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.