บาวแดงฉลองโชคร้านค้า ครบรอบ 10 ปี แจกโชค 10 ล้าน

บาวแดงฉลองโชคร้านค้า ครบรอบ 10 ปี แจกโชค 10 ล้าน

บาวแดงฉลองโชคร้านค้า ครบรอบ 10 ปี แจกโชค 10 ล้าน

ลุ้นโชค ขั้นที่ 1 แจกฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ สไตล์บาวแดง รุ่นฉลองครบรอบ 10 ปี แจกทุกสัปดาห์ๆ ละ 5 คัน รวม 100 คัน
ลุ้นโชค ขั้นที่ 2 ทองคำ 1 สลึง 1,000 เส้น มูลค่า 6 ล้านบาท จับรางวัลวันที่ 12 ธ.ค. 55

เขียน ชื่อ – นามสกุล ชื่อร้านค้า ที่อยู่และเบอร์โทร ให้ชัดเจน บนชิ้นส่วนฟิล์มบรรจุแพ็ค 10 ขวด ส่งไปที่ตู้ ปณ.112 ปณภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 หรือหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนชิงโชคตามร้านค้าส่งที่ร่วมรายการ เริ่มรายการตั้งแต่ วันนี้ หมดเขตรับชิ้นส่วนชิงโชค วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เริ่มประกาศผลผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทาง www.carabao.co.th และประกาศผลทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

จับรางวัลครั้งสุดท้าย 12 ธันวาคม 2555

เงื่อนไขรายการ
เครื่องดื่มคาราบาวแดงแจกโชคร้านค้า แจกรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ มูลค่าคันละ 55,000 บาท 100 รางวัลๆ ละ 1 คัน รวมมูลค่า 5,500,000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,000 บาท 1,000 รางวัลๆ ละ 1 เส้น รวมมูลค่า 6,000,000 บาท รวมของรางวัล 1,100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,500,000 บาท เพียงแต่ผู้ร่วมรายการที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดงขนาด 1 แพ็ค (บรรจุ10 ขวด) สามารถตัดชิ้นส่วนฟิล์มบรรจุแพ็คเครื่องดื่มคาราบาวแดง ที่มีขนาดสมบูรณ์ ตามรอยประ ส่งชิงโชค ผู้ร่วมรายการต้องตัดชิ้นส่วนฟิล์มบรรจุแพ็คเครื่องดื่มคาราบาวแดง ที่มีขนาดสมบูรณ์ตามรอยปะ แล้วเขียนชื่อ-นามสกุล ชื่อร้านค้า ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนชิ้นส่วนฟิล์มบรรจุแพ็คเครื่องดื่มคาราบาวแดง แล้วนำชิ้นส่วนฟิล์มบรรจุแพ็คเครื่องดื่มคาราบาวแดงที่ระบุชื่อส่งไปชิงโชค ผู้ร่วมรายการสามารถจัดส่งชิ้นส่วนไปชิงโชคได้ 2 วิธี คือ 1. นำชิ้นส่วนไปหย่อนลงในกล่องรับชิ้นส่วนชิงโชคเครื่องดื่มคาราบาวแดง ที่วางไว้ตามร้านค้าส่งที่ร่วมรายการได้ 2. ส่งชิ้นส่วนชิงโชคทางไปรษณีย์โดยชิ้นส่วนใส่ซอง และส่งทางไปรษณีย์ไปที่ “ตู้ ปณ. 112 ปณภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560” ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป โดยจับรางวัลรวม 6 ครั้ง ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ จำนวน 20 รางวัล ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ จำนวน 20 รางวัล ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2555 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ จำนวน 20 รางวัล ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม 2555 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ จำนวน 20 รางวัล ครั้งที่ 5 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ จำนวน 20 รางวัล ครั้งที่ 6 วันที่ 12 ธันวาคม 2555 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 1,000 รางวัล โดยทั้งหมดจะจับรางวัลเป็น รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ มูลค่าคันละ 55,000 บาท 100 รางวัลๆ ละ 1 คัน รวมมูลค่า 5,500,000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,000 บาท 1,000 รางวัลๆ ละ 1 เส้น รวมมูลค่า 6,000,000 บาท รวมของรางวัล 1,100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,500,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.carabao.co.th ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555