ผู้โชคดี ลุ้นชิง new iPad กับ โค้ก

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รางวัล new iPad

1. คุณ ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์

2. คุณ Kim Cleaves

3. คุณ ชญาภา สวาสดิ์รัตน์

4. คุณ เย็นจิตร์ ละอองทอง

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.icoke.co.th/promotions/2012/winner_cocacola/