ผู้โชคดี ลุ้นชิง new iPad กับ โค้ก

ผู้โชคดี ลุ้นชิง new iPad กับ โค้ก

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รางวัล new iPad

1. คุณ ณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์

2. คุณ Kim Cleaves

3. คุณ ชญาภา สวาสดิ์รัตน์

4. คุณ เย็นจิตร์ ละอองทอง

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.icoke.co.th/promotions/2012/winner_cocacola/