ผู้โชคดี 55 คัน 110 คน ท่องแดนซามูไร พบเพื่อนมาร์ช คุณภาพจากไทย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 ’55 คัน 110 คน ท่องแดนซามูไร พบเพื่อนมาร์ช คุณภาพจากไทย’
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 จากแคมเปญรายการ “55 คัน 110 คน ท่องแดนซามูไร พบเพื่อนมาร์ช คุณภาพจากไทย”
วันที่ 15 พ.ค. 55 ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ขั้น 15 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เวลา 15.00 
– 16.00 น.
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน 10 ท่าน/รางวัล

 

1 คุณภูมิ สาทัพ จ.ลพบุรี
2 คุณสามารถ วรรณศรี จ.ปราจีนบุรี
3 คุณธีรพันธ์ รัตนจันทรา จ.ปราจีนบุรี
4 คุณภาวิณี กิตติภัทฑ์ จ.สุรินทร์
5 คุณธิพัธ์นัฐย์ชา พูลสุข จ.ศรีสะเกษ
6 คุณสังเวียน โป่งคำ จ.เชียงราย
7 คุณปัญญาพร พิลากุล จ.อุดรธานี
8 คุณสมศรี จิรากร จ.กรุงเทพมหานคร
9 คุณอรธิน วิจิตรัตน์ จ.กรุงเทพมหานคร
10 คุณยงยุทธ์ คนเพียร จ.นครนายก

 

 

ของรางวัล ประกอบด้วย

แพคเกจทัวร์ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน มูลค่ารางวัลละ 150,000 บาท (1 รางวัล ต่อ 2 ที่นั่ง)  จำนวน 55 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 8,250,000 บาท โดยโปรแกรมทัวร์ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2555

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางได้ตามความเหมาะสม
2. มูลค่าของรางวัลเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์และค่าธรรมเนียมขอวีซ่าต่อ 1 รางวัล จำนวน 2 ท่าน

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานคูปองส่วนที่ 2 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ/หรือใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารสำเนาทะเบียนรถของรถยนต์นิสสัน มาร์ช คันที่ซื้อตามเงื่อนไขการจัดแคมเปญ(กรณีจดทะเบียนแล้ว)  มาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 22 สิงหาคม
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลสำหรับคูปองชิงโชคที่มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามกติกาการร่วมชิงรางวัลเท่านั้น
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับเป็นเงินสด
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยให้สิทธิ์นำผู้ร่วมเดินทางได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น
  6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดหารางวัลอื่นๆทดแทนสำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะขอรับรางวัลดังกล่าว และ/หรือไม่ผ่านการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
  10. ผู้ร่วมรายการแคมเปญนี้ตกลงว่าจะปฏิบัติตามกติกาในการจับรางวัลและการรับรางวัล

*ผู้ได้รับรางวัลกรุณาติดต่อกลับบริษัทฯ เพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีได้ที่ คุณราตรี กองสารศรี ส่วนกิจกรรมการตลาด โทร. 02 339 3400 ต่อ 4036 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

 

ที่มา : http://www.nissan.co.th

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.