ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลอง 5ปี กับครีมเทียม Dreamy ครั้งที่ 2-17

Luckydraw_Dreamy

 

ผู้โชคดีสำหรับแคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy

ประจำสัปดาห์ที่ 2 ออกอากาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณศุภกร ลือสุขประเสริฐ
3/212 ม.สวนปาล์ม ต.โคกขาม อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 081-648-2630

2. คุณรุจิรา พรหมชาติ
172 ถ. ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 089 – 469 -3586

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 3 ออกอากาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณพงษ์พันธ์ หงษ์น้อย
66 หมู่ 4 ต. บ้านแก่ง อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 083-625-5565

2. คุณพรรณมาณี พันอู
69 หมู่ 6 ห้องเบอร์ 10 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 089 – 509 -5541

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 4 ออกอากาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณเรณู ถ๊วยประเสริฐ
136/1 หมู่ 8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ. ราชบุรี 70160
โทรศัพท์ 085-182-8715

2. คุณจุฑามาส เนินกลาง
36 หมู่ 1 ต. โคกล่าม อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 081 – 264 –8993

3. คุณชัยนาน สุวรรณศรี
362 หมู่ 1 ต. คำอาฮวน อ.เมือง จ. มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 085 – 262 – 8024

4. คุณจักรกฤษณ์ ทองดี
74/3 หมู่ 1 ต. เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ 085 – 022 –3131

5. คุณแวทินี ตันเซีย
619/1 หมู่ 1 ต. เจ๊ะเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส 96110
โทรศัพท์ 085 –677-3857

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 5 ออกอากาศวันที่ 2 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณกัญญนัชชา สมงาม
ที่อยู่: 1471/26 ม. นราวัลย์ ซ. เพชรเกษม 63 ถ. เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: 086-335-4940

2. ด.ช. อภิสิทธิ์ หวานใจ
ที่อยู่: 136 หมู่ 7 ต. บ้านสาง อ. เมือง จ. พะเยา 56000
โทรศัพท์: 084–621–0722

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 6 ออกอากาศวันที่ 9 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณไสว มากอินทร์
ที่อยู่: 329 หมู่ 4 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
โทรศัพท์: 084 – 661 – 9174

2. ร้านฟิวส์ กาแฟ
ที่อยู่: 159 หมู่ 6 ต. หนองป่า ครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
โทรศัพท์: 083 – 480 – 8515

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 7 ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณเชาวลิต ยาพรม
ที่อยู่: 39 หมู่ 4 ต. แก่งโสภา อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
โทรศัพท์: 082 – 787 – 7220

2. ด.ช. อัครวิชญ์ คำกิ่ง
ที่อยู่: 49/349 หมู้บ้านพฤกษา 24 หมู่ 14 ต. ศาลาแดง อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 080 – 623 – 3019
รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 8 ออกอากาศวันที่ 23 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณนัณท์ชญาน์ ธศักดิ์สิทธิ์
ที่อยู่: 139 หมู่ 4 ต. สัตหีบ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี 20180
โทรศัพท์: 080 – 511 – 2703

2. คุณวิมลทิพย์ แกล้วชิต
ที่อยู่: 152/1 หมู่ 2 ต. บางเป้า อ. กันตัง จ. ตรัง 92110
โทรศัพท์: 083 – 959 – 7365

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 9 ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณประหยัด แจ่มแสง
314/5 หมู่ 13 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ 081-773-0264

2. คุณขวัญใจ กันทะกา
482 หมู่ 17 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ. ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 081 – 746 –7143

3. คุณจิ้วฮาง แซ่ลี้
93 ถ. สุชาดา ต. ปากน้ำโพ อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 087 – 183 – 9415

4. คุณสรายุทธ์ บุญศรี
173 หมู่ 3 ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 081 – 746 –1247

5. คุณพัชรินทร์ จันทร์ทาม
146 หมู่ 5 ต. ไชยราช อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 081 –880 -2607

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 10 ออกอากาศวันที่ 6 เมษายน 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณวันเพ็ญ บุญปลูก
ที่อยู่: 172/4 หมู่ 2 ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 086 – 551 – 7360

2. คุณภัทรวดี อุดมสิน
ที่อยู่: 39/2 หมู่ 4 ต. ยางหย่อง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์: 088 – 622 – 2040

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 11 ออกอากาศวันที่ 13 เมษายน 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณเจริญ อยู่คง
ที่อยู่: 116 หมู่ 7 ต. นาสนุ่น อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ 67170
โทรศัพท์: 081 – 969 – 4669

2. คุณนัสรูดิน เจะซอ
ที่อยู่: 99/1 หมู่ 1 ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี 94140
โทรศัพท์: 089 – 878 – 4926

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 12 ออกอากาศวันที่ 20 เมษายน 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณภิมล ศรีไหม
ที่อยู่: 68/308 หมู่ 1 ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. อยุธยา 13000
โทรศัพท์: 080 – 029 – 5057

2. คุณณรงค์ฤทธิ์ มุทาพร
ที่อยู่: 59 หมู่ 13 ต. สร้างนกทา อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 13 ออกอากาศวันที่ 27 เมษายน 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณยุพิน วรรณชิโนรส
224/2 หมู่ 9 ต. ศรีสงคราม อ. ขังธะพุง จ. เลย 42130
โทรศัพท์ 085-003-8976

2. คุณอุเทน ยอดสมทิน
246 หมู่ 9 ต. สุขไพบูลย์ อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา 30330
โทรศัพท์ 084 – 474 –8122

3. คุณประดิต จันทร์นอก
85/22 ม. 8 ต. อ้อมใหญ๋ อ. สามพราน จ. นครปฐม
โทรศัพท์ 081 – 136 – 3504

4. คุณพัชริดา ดีทองคำ
299/22 หมู่ 4 ต. บางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 087 – 077 –9260

5. คุณปวีณา ปาลี
23 หมู่ 4 ต. ห้วยยาบ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180
โทรศัพท์ 089 –700 -3628

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 14 ออกอากาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณกัญญ์วรา พูนช่วย
ที่อยู่: 217/9 ซอย ชนเกษม 38 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 089 – 729 – 9218, 081 – 606 -3861

2. คุณเพียน แก้วเย็น
ที่อยู่: 27 หมู๋ 11 ม. ปอทองพัฒนา ต. ท้ายดง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ 67240
โทรศัพท์: 090 – 695 –2283

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 15 ออกอากาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณอมรพรรณ ปุริสา
ที่อยู่: 48/1 หมู่ 4 ต. คลองนารายณ์ อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 089 – 166 – 2446

2. คุณลำใย ประดิษฐ์สันติกุล
ที่อยู่: 6 หมู๋ ถ. มหาราช ต. อุทัยใหม่ อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์: 081 – 888 – 8970
รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 16 ออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณบุญมี ทับชม
ที่อยู่: 118/4 ต. กุดใส้จ่อ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
โทรศัพท์: 084 – 428 – 6283

2. คุณจุฑามาศ รักภู่
ที่อยู่: 81 หมู๋ 3 ต. ควนทอง อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 075 – 754 – 210
รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 17 ออกอากาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณดาวเรือง กองเงิน
16/137 หมู่ 5 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 21330
โทรศัพท์ 081-020-5100

2. คุณจำลอง อยู่เจริญ
97/3 หมู่ 3 ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ 089 – 847 –2732

3. คุณวิไลวรรณ ชัชวาลกิจจา
289 ตากสิน 18 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 085 – 166 – 1224

4. คุณรวัตถ์ แก้วมณี
302 หมู่ 15 ต. ป่าตึง อ. แม่จีน จ. เชียงราย
โทรศัพท์ 091 – 084 –2493

5. คุณภัทรา ล่ออุทิศสกุล
38 ถนน ร่มเย็น 1 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ 081 –766 -6794

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.