รายชื่อผู้โชดดีได้รับ iPhone6 จากแพลนเน็ตคอมม

 

STB-Promotion

รายชื่อผู้โชดดีได้รับรางวัล I Phone 6 จำนวน 5 รางวัลจาก กิจกรรม : ซื้อ Set Top Box PlanetComm ลุ้นรับ iPhone6 และ Benz 

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โถง บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

Planetcomm-iPhone6_1 Planetcomm-iPhone6_2 Planetcomm-iPhone6_3 Planetcomm-iPhone6_4

  1. คุณกัลย์รักษ์ จงสมชัย
  2. คุณปิยะฉัตร นิยมจันทร์
  3. คุณสาธิต โสภากุล
  4. คุณเกรียงไกล กาญจนศุภวงค์
  5. คุณวันกฤษ พลแสน

ผู่้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ค่ะ