พาลูกน้อย ลั้ลลา ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

พาลูกน้อย ลั้ลลา ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ดีนี่ อารมณ์ดี๊ดี

พาลูกน้อย ลั้ลลา ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

เพียงลอกสติ๊กเกอร์ลุ้นโชคบนผลิตภัณฑ์สินค้าเด็กดีนี่ ติดลงบนไปรษณียบัตร

พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.1034
ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ กทม. 10311

หมดเขตส่งสติ๊กเกอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2556

จับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 กันยายน 2556
ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 2556