ฟิตแลก ฟิตลุ้น สุดคุ้มกับ ฟิตเน่

ฟิตแลก ฟิตลุ้น สุดคุ้มกับ ฟิตเน่

ฟิตแลก

ถุงเปล่า และกล่องเปล่า (ยกเว้นซองสติ๊ก) ฟิตเน่ คอฟฟี่, ฟิตเน่ ช็อกโก, ฟิตแน่ สวีท ซูคราโลส(ชนิดผง) มีค่าอย่าทิ้ง

เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (เขียนใส่ทุกชิ้นส่วน) ระบุของรางวัลที่ต้องการ

ส่งมาที่ตู้ ปณ. 39 ปณฝ. บึงทองหลาง กรุงเทพฯ 10242 (กรุณาส่งแบบลงทะเบียน) ของรางวัลจัดส่งให้ถึงบ้านภายใน 30 วัน

ฟิตลุ้น

ลุ้นเป็นเจ้าของ The New iPad 32 GB ทุกเดือน

แจกทุกเดือน (เดือนละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล)

จากการจับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ามาแลกรับของรางวัลในรายการฟิตแลกเท่านั้น