รวย 100 ล้านกับบาวแดง

รวย 100 ล้านกับบาวแดง

carabaodang

โปรโมชั่น “รวย 100 ล้านกับบาวแดง”

เฉลิมฉลอง คาราบาวแดง ครบรอบ 10 ปี…ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2

ภายใต้แนวคิด  “สานต่อความคิด สร้างคุณค่าชีวิต”

รายละเอียดของรางวัล

รางวัล ทองคำ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 100,000,000 บาท

วิธีการชิงโชค

ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดง ฝาเปล่าคาราบาวแดงมีค่า….อย่าทิ้ง

เขียนคำว่า “วิตามิน บี12” พร้อม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  (ด้วยลายมือ) ลงบนกระดาษ แล้วผับใส่ฝาคาราบาวแดง

ช่องทางส่งฝาคาราบาวแดงชิงโชค

1. ตู้ ปณ. 111 ปณภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2. หย่อนลงกล่องรับฝาชิงโชคตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

สถานที่จับรางวัล

ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวง เลขที่ 49 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กำหนดการจับรางวัล จับรางวัลทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ต.ค. 2555 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ต.ค., 2 พ.ย. 2555

ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พ.ย. 2555 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 พ.ย., 2 ธ.ค. 2555

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 2555, 2 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ม.ค. 2556 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ม.ค., 2 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 5 วันที่ 10 ก.พ. 2556 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ก.พ., 2 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 6 วันที่ 10 มี.ค. 2556 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 มี.ค., 2 เม.ย. 2556

ครั้งที่ 7 วันที่ 10 เม.ย. 2556 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 เม.ย., 2 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 8 วันที่ 10 พ.ค. 2556 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 พ.ค., 2 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 9 วันที่ 10 มิ.ย. 2556 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 มิ.ย., 2 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ก.ค. 2556 ประกาศรายชื่อทางนสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ก.ค., 2 ส.ค. 2556