รับโชค 2 ต่อไปกับ P&G และร้าน Boots

รับโชค 2 ต่อไปกับ P&G และร้าน Boots

ต่อที่ 1 รับฟรี ทันที กระจก มูลค่า 200 บาท 1 ชิ้น

ต่อที่ 2 ลุ้นบินฟรี เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้ใจ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พร้อมที่พักและโปรแกรมเที่ยวเมืองนาริตาและโตเกียว จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 ทองคำ 1 บาท จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 3 Samsung Galaxy Tab จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 4 P&G Gift Set จำนวน 20 รางวัล

กติกาการร่วมรายการ : เขียนชื่อ – ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน หลังใบเสร็จรับเงิน

ส่งมาที่ ตู้ปณ. 65 ปณศ. พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 หรือ กล่องรับชิ้นส่วนในร้านบู๊ทส์ ภายในวันที่ 2 มกราคม 2556