ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของท็อปส์ พร้อมทั้งส่งจดหมายเพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับรางวัล