รายชื่อผู้โชคดีมาม่าแจกยิ่งใหญ่ แจกรถ 6 แบบ 6 สไตล์

รางวัล ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร
TOYOTA CAMRY คุณประพันธ์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ 2 ถ.เทพสิทธิชัย อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 086-381-7xxx
TOYOTA FORTUNER คุณวิศิษฐ์ พลอยประดับ 79 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 086-096-8xxx
TOYOTA PRIUS คุณไชยยันต์ คำรส 164 ม.10 ต.ขุนควร อ.ปง พะเยา 56140 083-325-3xxx
CHEVROLET CRUZE คุณปริศนา ลำภา 24 ม.2 บ้านหนองเล็ก ต.โพนข่า อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 081-967-2xxx
SUZUKI SWIFT ด.ช. ปกป้อง คำย่อง 83 ม.7 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 081-999-7xxx
MAZDA 2 คุณชาญ โตเอี่ยม 20 ม.11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140 089-796-1xxx

ขอขอบคุณรายชื่อผู้โชคดีมาม่าแจกยิ่งใหญ่ แจกรถ 6 แบบ 6 สไตล์ จาก http://www.mamalover.net/car.html

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.