รายชื่อผู้โชคดี จาก Perfect Wrap For Happiness

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่านจากกิจกรรม
Perfect Wrap For Happiness

ผู้โชคดี 5 ท่านที่ได้รับ Pure Color Sensuous Rouge 1,200 บาท
1. คุณเกศศินี กรัตพงษ์
2. คุณบุญธิดา อัศวพรชัย
3. คุณธิดารัตน์ หวังวโรดม
4. คุณบุษกร นัยวงศ์
5. คุณสมทรัพย์ พละเดช

ผู้โชคดี 2 ท่านที่ได้รับ Estee Lauder Pleasures มูลค่า 2,700 บาท
1. คุณเกศรินทร์ อารีรอบ
2. คุณกัญญ์ชิสา อารยางกูร

ผู้โชคดีกรุณาใช้เฟซบุ๊คแอคเคาท์ของคุณส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่กล่องข้อความของ Estee Lauder Thailand เพื่อยืนยันการรับของรางวัล
– ชื่อ – นามสกุล (ตามบัตรประชาชน)
– ที่อยู่ในการรับของรางวัล
– เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์

กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
(หากไม่ยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.