ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มาสด้า 2 สปอร์ต Maxx อาจเป็นของคุณ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มาสด้า 2 สปอร์ต Maxx อาจเป็นของคุณ

เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์ วี เพาเวอร์ ดีเซล หรือ เชลล์ วีเพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ครบทุก 700 บาท รับคูปอง 1 ใบ กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและส่งมาที่กล่องรับคูปองชิงโชค เพื่อลุ้นเป็นเจ้าของมาสด้า 2 สปอร์ต Maxx เครื่องยนต์ 1.5  เกียร์ AT มูลค่า 695,000 บาท และบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 2,000 บาท เดือนละ 5 รางวัล รวมมูลค่า 750,000 บาท* (ยกเว้นผู้ซื้อกรอกถัง และลูกค้าเชลล์คาร์ด)

ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลุ้นเป็นเจ้าของมาสด้า 2 Maxx พร้อมลุ้นบัตรเติมน้ำมันฟรี ทุกเดือน กับเชลล์ วี-เพาเวอร์” สามารถส่งคูปองชิงโชคได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการดังที่ระบุในข้อ 2 ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2554 ถึงวันที่ 30  เมษายน 2555

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่3
ผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณธวัช  ขุนฤทธิ์
 2. คุณถาวร  คงแก้ว
 3. คุณซารีต้า  เชื้อสง่า
 4. คุณโชติกา  จิราชารัสกุล
 5. คุณบุญรัตน์  นิลพัฒน์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่2
ผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณพรศักดิ์     แซ่ตัน
 2. คุณวัชรวิสิฐิ์    อุดมเวช
 3. คุณเจนจิรา     มานาจิตต์
 4. คุณมณทิชา    สวัสดี
 5. คุณนิวัติ         ปานพืช

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่1
ผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณสุรัตนา สุวรรณดิษฐกุล
 2. คุณนฤมล  นวะมะรัตน
 3. คุณอรุณกมล ซาเบล
 4. คุณอาลี  ปะหนัน
 5. คุณชยุตย์ ศานติสมบัติเกษม

กติกาการร่วมรายการ
ท่านมีสิทธิได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (*) เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล หรือ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก็สโซฮอล์ 95    ครบทุก 700 บาท ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตดังต่อไปนี้ (“สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ”)

ชื่อสถานีบริการและสถานที่ตั้ง

 • หจก. เมืองใหม่พานิช   : 26-27 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • หจก. เค.เอส.เซอร์วิส   : 31/2 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • หจก. ประยูรศรี    : 66 หมู่ที่ 7 ถนนเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ. ถลาง จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษและบุตร 1   : 189 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษและบุตร 3   : 209 หมู่ที่ 5 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษและบุตร 4   : 371/50 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • หจก. อุกฤษโชติ    : 82/4 หมู่ที่ 4 ถนนปฏัก ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • บจก. ทุ่งคาบริการ (1982)   : 13/2 ถ.ดีบุก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษ เอส เอส   : 90/12 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษ เอส เอส (สาขา 1)  : 75/75 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ท่านสามารถร่วมรายการได้โดยกรอกข้อมูลของท่านลงในคูปองชิงโชคให้ชัดเจน และส่งคูปองได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ ซึ่งกติกาการร่วมรายการ และรายละเอียดการส่งคูปองชิงโชคจะประกาศให้ทราบ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ(*)
(1) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ครอบคลุมถึงลูกค้าที่เติมน้ำมันแบบกรอกถัง และลูกค้าเชลล์คาร์ด
(2) ผู้ร่วมรายการสามารถรับและส่งคูปองชิงโชคได้เฉพาะในระยะเวลาที่กำหนด และเฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น
(3) ผู้ร่วมรายการสามารถส่งคูปองชิงโชคได้ไม่จำกัดจำนวน

รายละเอียดของรางวัล
จำนวนของรางวัล ทั้งหมด 26 รางวัล  รวมมูลค่าของรางวัล  745,000 บาท

ของรางวัลประกอบไปด้วย

 • รางวัลที่ 1 รถยนต์มาสด้า 2 สปอร์ต รุ่น Maxx เครื่องยนต์ 1500 ซีซี เกียร์ AT มูลค่า 695,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมันเชลล์   มูลค่า  2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท

รายละเอียดการจับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • จับรางวัลผู้โชคดี ณ สถานีบริการ บจก. อนุภาษและบุตร 1 เลขที่ 189 ถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 • แบ่งการจับรางวัลเป็น 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2554

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า  2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่  27  ธันวาคม 2554  ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2555

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า  2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่  27 มกราคม 2555 ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า  2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th

ครั้งที่ 4 วันที่ 25  มีนาคม 2555

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 27 มีนาคม  2555 ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th

ครั้งที่ 5 วันที่ 5 พฤษภาคม 2555

จับครั้งที่ 1  รางวัลรถยนต์มาสด้า 2 สปอร์ต รุ่น Maxx เครื่องยนต์ 1500 ซีซี เกียร์ AT มูลค่า 695,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
จับครั้งที่ 2  รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th

กติกาการรับรางวัล

 • บริษัทจะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคูปองชิงโชค
 • ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังระบุด้านล่างนี้ มาติดต่อบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“บริษัท”)
  เพื่อขอรับของรางวัล ณ สถานีบริการน้ำมัน บจก. อนุภาษและบุตร1 เลขที่ 189 ถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 076-213455 ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรางวัล
  (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนา
  (2) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
  (3) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง

หากผู้โชคดีไม่นำเอกสารดังกล่าวเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำรางวัลมอบให้สาธารณกุศลตามที่บริษัทเห็นควร

 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 • พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินงานสถานีบริการน้ำมันเชลล์ พนักงานของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ และพนักงานของบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
  รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
  คณะกรรมการตัดสินและสักขีพยานประกอบด้วย
  ผู้แทนบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  ผู้แทนสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป โดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทจะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วัน เวลา สถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการและจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการผิดกฏหมายหรือกฎระเบียบใด

ขอบคุณข้อมูลประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก http://www.shell.co.th/

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.