ร่วมสนุกลุ้นรางวัลกับ Brother factory

กติกา :

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการ like Page Brother (Thailand) เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการร่วมกิจกรรม “brother factory”

2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลคือผู้ที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

3. ผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดของผลิตภัณฑ์ที่ท่านเล่นมินิเกมส์ จะได้รับ ผลิตภัณฑ์นั้นจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง

4. ระยะเวลาร่วมสนุกจะสิ้นสุดภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การรับรางวัลในทุกกรณี โดยไม่จำเป็น

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. วันเวลาและสถานที่ในการรับของรางวัล ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ ทราบในภายหลัง ทางหน้า “ประกาศผล” และทาง

facebook Brother (Thailand) hhttp://www.facebook.com/BrotherCommercialThailand

ของรางวัล : เครื่องPrinter รุ่น HL-2130 และ เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่น PT-1280TH อย่างล่ะ 1 รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล