ลุ้นซื้อสินค้าหั่นราคา 50% @ MIE Festival 2013

เงื่อนไขลุ้นซื้อสินค้าครึ่งราคา

1.สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าใหม่ มีประกันครบ ลดราคา 50%

2.จำหน่ายวันละ 5 เครื่องเท่านั้น (ตรวจสอบรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละวันในใบปลิวของงาน)

3.ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกบัตรคิวเพื่อลุ้นซื้อสินค้าครึ่งราคาให้กับ 100 คนแรกที่ต่อคิวเท่านั้น

4.เริ่มแจกบัตรคิวในเวลา 17.00 น.ของทุกวัน ( รับบัตรคิวได้ ณ จุดรับบัตรคิวภายในงานเท่านั้น)

5.เริ่มจับรางวัลผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าลด 50% ในเวลา 17.30 น. ของทุกวัน

6.คำตัดสินของคณะผู้จัดงานถือเป็นอันสิ้นสุด

ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.