ลุ้นตะลุยแดนจิงโจ้ ดูหนังหนังฟรี กับ SCBLIFE MOVIE THANKS

ลุ้นตะลุยแดนจิงโจ้ ดูหนังหนังฟรี กับ SCBLIFE MOVIE THANKS

SCBLIFE MOVIE THANKS

มอบความสุขให้กับคนรักหนัง ลุ้นตะลุยแดนจิงโจ้

เพียงชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวัน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ลุ้นรับแพ็คเกจท่องเที่ยวออสเตรเลีย พร้อมรางวัลอื่นอีกมากมาย

โดยทุก 1 ที่นั่งรับคูปองชิงโชค 1 ใบ (พิเศษ สมาชิก M Gen รับคูปอง 2 ใบ)

(ตั้งแต่ 1 ก.ย.-30 พ.ย.55)

ลูกค้า SCB LIFE รับตั๋วหนังฟรี 1 ที่นั่ง (ที่นั่งราคาปกติ)

ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวัน ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยยื่น sms code รับสิทธิ์ที่หน้า Box office

(ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค.55 หรือจนกว่าของจะหมด)

รายการของรางวัล

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ออสเตรเลีย พร้อมที่พัก 3 คืน 5 วันแพ็คเกจรวม 1 ห้องต่อ 1รางวัล และอาหารเช้าพร้อมโปรแกรมทัวร์ ทั้งหมด 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 330,000 บาท พร้อมกรมธรรม์อุบัติเหตุจาก SCBLIFE รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุในรายการ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่าเรียกเก็บต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ค่ามัคคุเทศก์พิเศษ ภาษีสนามบิน ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

ผู้โชคดีอาจจัดเตรียมเอกสารการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยตนเอง ในกรณเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียปฎิเสธการออกหรือเข้าเมืองของท่าน ถือเป็นเอกสิทธิ์และกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว และจะไม่คืนและ/ หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งมีค่าอื่นใดไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

รางวัลที่ 2 iPhone 4s Wifi3G 16G มูลค่า 23,800 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 71,400 บาท พร้อมกรมธรรม์อุบัติเหตุจาก SCBLIFE รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3 The New iPad Wifi3G 32G มูลค่า 23,500 บาทจำนวน 3 รางวัลรวมมูลค่า 70,500 บาท พร้อมกรมธรรม์อุบัติเหตุจาก SCBLIFE รางวัลละ 300,000 บาท

รางวัลที่ 4 Gift Voucher บัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ จำนวน 60 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 16,800 บาท

วันที่ร่วมกิจกรรม

1 ส.ค.– 31 ธ.ค.2555

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และเมกา ซีนีเพล็กซ์