ลุ้นบินฟรี กับ Bangkok Airways Blue Ribbon Screens

ลุ้นบินฟรี กับ Bangkok Airways Blue Ribbon Screens

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ บางกอกแอร์เวย์ส

ให้คุณเป็นผู้โชคดีได้เดินทางไปในเส้นทางของบางกอกแอร์เวย์ส ฟรี!

เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์

“Bangkok Airways Blue Ribbon Screens” ทุก 2 ที่นั่ง

มีสิทธิ์ลุ้นบินฟรีทุกสิ้นเดือน 1 รางวัล/ เดือน รางวัลละ 2 ที่นั่ง ดังนี้

1. กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ 2 ท่าน 89,100 บาท SEP

2. กรุงเทพฯ – เสียมราฐ 2 ท่าน 26,000บาท OCT

3. กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง 2 ท่าน 31,850บาท NOV

4. กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ 2 ท่าน 23,540 บาท DEC

รวมมูลค่า 4 เส้นทางบินคิดเป็นมูลค่า 170,490 บาท หรือ ประมาณ 171,000 บาท

ราคาดังกล่าว : ไม่รวมที่พัก โดยทางผู้โชคดีที่ได้รับบัตรโดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าออกบัตรโดยสาร ภาษีสนามบิน และ ภาษีเชื้อเพลิงเอง ซึ่งจำนวนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับเส้นทางของประเทศนั้นๆ

ประกาศผลรางวัลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปที่ www.majorcineplex.com และ www.facebook.com/flybangkokair

เงื่อนไขการรับรางวัลตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์ส

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ของโรงภาพยนตร์ “Bangkok Airways Blue Ribbon Screens” รับคูปองชิงโชค 1 ใบ

ลูกค้าทั่วไป ได้รับสิทธิ์รับคูปองท่านละ 1 ใบ

ลูกค้าที่แสดงบัตรบางกอกแอร์เวย์ส FlyerBonus หรือ หางบัตรโดยสารที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีของบางกอกแอร์เวย์ส ได้รับสิทธิ์รับคูปองท่านละ 2 ใบ

ผู้ติดตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิก FlyerBonus หรือ ถือหางบัตรโดยสารตามข้างต้นให้รับสิทธิ์เหมือนลูกค้าทั่วไปเท่านั้น

ปิดรับคูปองลุ้นรางวัลในคืนวันสิ้นเดือน ในแต่ละเดือน

จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 5 ของทุกต้นเดือนทาง www.majorcineplex.com และ www.facebook.com/flybangkokair

ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 7% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล

สิทธิพิเศษฉพาะลูกค้า “Bangkok Airways Blue Ribbon Screens” สาขา พารากอนซีนีเพล็กซ์เท่านั้น

พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ พนักงานของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด รวมถึงคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)

รางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วันที่ร่วมกิจกรรม

14 กันยายน – 31 ธันวาคม 2555

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

โรงภาพยนตร์ Bangkok Airways Blue Ribbon Screens ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์