ลุ้นส่งกระเช้าสก๊อตถึงคนพิเศษฟรี

ลุ้นส่งกระเช้าสก๊อตถึงคนพิเศษฟรี

กิจกรรม ปีใหม่นี้ สก๊อต รังนกแท้ ส่งมอบความประทับใจให้ถึงบ้าน

รายละเอียดกิจกรรม

Scotch ส่งมอบความรักและห่วงใยให้กับคนที่คุณรัก ในโอกาสพิเศษปีใหม่นี้

ขอเป็นตัวแทนส่งความสุขและความประทับใจ

ด้วยการ Surprise คนที่คุณรักส่งตรงถึงที่ ด้วยกระเช้าของขวัญ

“สก๊อต รังนกแท้ รอเยล พรีเมี่ยม”

คัดสรรพิเศษ 4 กระเช้า รวมมูลค่ากว่า 6,000 บาท

กติกาง่ายๆ เพียงคุณลงทะเบียน พร้อมกรอกชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อและแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ

พร้อมคำอวยพร

เจ้าของคำอวยพรประทับใจกรรมการมากที่สุด 4 ท่าน

Scotch จะจัดส่งกระเช้าของขวัญ “สก๊อต รังนกแท้ รอเยล พรีเมี่ยม”

ถึงที่อยู่ผู้รับที่ท่านได้แจ้งไว้

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555 นี้

ประกาศผลภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2555

ผ่านเว็บไซต์ www.scotch.co.th

หมายเหตุ

ประกาศผลภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ผ่านเว็บไซต์ www.scotch.co.th

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ ระบุชื่อผู้รับ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 ผู้รับ เท่านั้น

บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ผู้โชคดียืนยันสิทธิ และผู้รับ มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์จากของรางวัล

รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดสิ้นสุด

พนักงานของบริษัท เอสแอนด์ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า