ลุ้นเป็นเจ้าของ มาสด้า 2 รุ่น Elegance A/T ภาพยนตร์ คู่กรรม

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ คู่กรรม ทุก 2 ที่นั่ง
รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ลุ้นรับ มาสด้า 2 รุ่น Elegance A/T มูลค่า 579,000 บาท
พิเศษ สมาชิก M GENERATION รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบทันที

เงื่อนไขการรับรางวัล

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์คู่กรรม ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ทาง www.majorcineplex.com
ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
สาขาที่เข้าร่วมรายการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ , เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ , พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
วันที่ร่วมกิจกรรม
4 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.