ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นโชคทองกับชิลด์ท้อกซ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับทองคำมูลค่า 5000 บาท จากการส่ง SMS มาที่เบอร์ 4141333

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ลุ้นโชคทองกับชิลด์ท้อกซ์” เป็นอย่างดี

ShieldtoxGoldLucky

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องส่งหลักฐาน ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   และสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน   ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้    มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยส่งเป็นจดหมายมาที่  “ลุ้นโชคทองกับชิลด์ท้อกซ์”  ตู้ ปณ.141    ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล ให้เมื่อพิจารณาหลักฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
  2. สามารถส่งหลักฐานมาเพื่อขอรับรางวัลได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการจับรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
  4. รายละเอียดและเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตรกำนัลรับทอง ดูได้จาก aurora.co.th
ลำดับที่ หมายเลข
1 –> 081-661-1xxx
2 –> 086-817-2xxx
3 –> 089-630-2xxx
4 –> 085-642-8xxx
5 –> 084-366-0xxx
6 –> 087-872-2xxx
7 –> 086-855-5xxx
8 –> 091-046-0xxx
9 –> 084-617-1xxx
10 –> 084-651-2xxx
11 –> 081-261-4xxx
12 –> 087-060-9xxx
13 –> 085-018-8xxx
14 –> 085-741-8xxx
15 –> 089-846-5xxx
16 –> 089-426-3xxx
17 –> 081-264-4xxx
18 –> 085-310-3xxx
19 –> 081-967-3xxx
20 –> 081-545-5xxx
21 –> 080-806-6xxx
22 –> 089-845-8xxx
23 –> 083-727-6xxx
24 –> 081-976-0xxx
25 –> 084-888-9xxx
26 –> 086-262-9xxx
27 –> 081-067-7xxx
28 –> 081-872-8xxx
29 –> 081-822-2xxx
30 –> 084-561-2xxx
31 –> 084-351-0xxx
32 –> 084-725-5xxx
33 –> 084-499-9xxx
34 –> 087-258-7xxx
35 –> 081-879-2xxx
36 –> 087-852-1xxx
37 –> 089-846-0xxx
38 –> 080-436-3xxx
39 –> 084-830-4xxx
40 –> 081-964-7xxx
41 –> 086-865-9xxx
42 –> 089-349-1xxx
43 –> 081-792-3xxx
44 –> 086-875-5xxx
45 –> 081-871-3xxx
46 –> 089-580-6xxx
47 –> 083-446-5xxx
48 –> 089-575-1xxx
49 –> 084-323-5xxx
50 –> 084-144-3xxx
51 –> 089-020-6xxx
52 –> 087-863-0xxx
53 –> 080-308-6xxx
54 –> 084-798-4xxx
55 –> 084-083-7xxx
56 –> 087-186-1xxx
57 –> 094-682-9xxx
58 –> 083-737-8xxx
59 –> 081-400-6xxx
60 –> 088-958-2xxx
61 –> 083-248-9xxx
62 –> 085-010-2xxx
63 –> 084-374-4xxx
64 –> 085-409-9xxx
65 –> 080-204-0xxx
66 –> 087-403-0xxx
67 –> 088-975-2xxx
68 –> 088-975-2xxx
69 –> 081-260-7xxx
70 –> 090-594-3xxx
71 –> 089-030-8xxx
72 –> 086-749-2xxx
73 –> 088-359-4xxx
74 –> 098-176-8xxx
75 –> 095-587-3xxx
76 –> 093-065-3xxx
77 –> 093-446-5xxx
78 –> 092-656-9xxx
79 –> 093-597-1xxx
80 –> 089-376-0xxx
81 –> 085-497-4xxx
82 –> 082-672-1xxx
83 –> 081-781-8xxx
84 –> 098-201-8xxx
85 –> 087-463-1xxx
86 –> 098-384-7xxx
87 –> 085-415-9xxx
88 –> 085-300-2xxx
89 –> 085-209-1xxx
90 –> 094-382-6xxx
91 –> 084-536-8xxx
92 –> 086-265-4xxx
93 –> 090-070-7xxx
94 –> 093-545-9xxx
95 –> 087-953-7xxx
96 –> 093-873-6xxx
97 –> 083-477-0xxx
98 –> 083-796-4xxx
99 –> 087-259-0xxx
100 –> 089-972-0xxx
101 –> 083-341-2xxx
102 –> 080-669-2xxx
103 –> 084-420-5xxx
104 –> 098-135-2xxx
105 –> 084-364-0xxx
106 –> 093-459-9xxx
107 –> 085-504-6xxx
108 –> 085-062-7xxx
109 –> 092-880-4xxx
110 –> 085-829-0xxx
111 –> 084-973-3xxx
112 –> 082-483-4xxx
113 –> 093-795-4xxx
114 –> 083-456-5xxx
115 –> 093-063-8xxx
116 –> 086-234-8xxx
117 –> 081-544-3xxx
118 –> 084-095-1xxx
119 –> 081-666-0xxx
120 –> 080-059-9xxx
121 –> 081-061-5xxx
122 –> 088-112-0xxx
123 –> 082-452-7xxx
124 –> 083-634-0xxx
125 –> 085-507-3xxx
126 –> 085-304-6xxx
127 –> 080-669-2xxx
128 –> 085-834-2xxx
129 –> 087-801-0xxx
130 –> 087-825-3xxx
131 –> 082-366-9xxx
132 –> 094-527-0xxx
133 –> 088-099-7xxx
134 –> 082-413-2xxx
135 –> 081-847-7xxx
136 –> 082-702-7xxx
137 –> 081-778-9xxx
138 –> 080-669-2xxx
139 –> 092-527-8xxx
140 –> 098-214-6xxx
141 –> 085-501-8xxx
142 –> 097-031-3xxx
143 –> 085-818-2xxx
144 –> 091-125-4xxx
145 –> 087-403-1xxx
146 –> 083-781-1xxx
147 –> 084-106-8xxx
148 –> 090-196-0xxx
149 –> 089-543-1xxx
150 –> 082-162-5xxx
151 –> 089-129-1xxx
152 –> 082-650-9xxx
153 –> 086-206-6xxx
154 –> 085-133-9xxx
155 –> 085-817-8xxx
156 –> 084-104-0xxx
157 –> 087-249-7xxx
158 –> 094-170-7xxx
159 –> 091-125-0xxx
160 –> 088-003-5xxx
161 –> 081-725-5xxx
162 –> 098-620-0xxx
163 –> 098-352-8xxx
164 –> 091-557-4xxx
165 –> 086-972-4xxx
166 –> 080-095-1xxx
167 –> 080-102-2xxx
168 –> 080-180-1xxx
169 –> 080-182-7xxx
170 –> 080-437-7xxx
171 –> 080-469-2xxx
172 –> 080-486-8xxx
173 –> 080-608-7xxx
174 –> 080-612-5xxx
175 –> 080-669-2xxx
176 –> 081-400-5xxx
177 –> 081-725-3xxx
178 –> 081-779-8xxx
179 –> 083-128-3xxx
180 –> 083-199-0xxx
181 –> 083-248-7xxx
182 –> 083-422-7xxx
183 –> 083-456-6xxx
184 –> 083-601-9xxx
185 –> 084-546-9xxx
186 –> 084-591-7xxx
187 –> 084-763-3xxx
188 –> 084-795-7xxx
189 –> 084-839-4xxx
190 –> 084-962-4xxx
191 –> 085-187-1xxx
192 –> 085-347-2xxx
193 –> 085-391-8xxx
194 –> 085-410-0xxx
195 –> 085-476-3xxx
196 –> 085-496-5xxx
197 –> 085-504-1xxx
198 –> 085-684-2xxx
199 –> 085-817-9xxx
200 –> 086-119-3xxx

 

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.