ลุ้น Suzuki Swift และSuzuki Hayate 125 AFF SUZUKI CUP 2012 Edition

ลุ้น Suzuki Swift และSuzuki Hayate 125 AFF SUZUKI CUP 2012 Edition

เชียร์ไทยสู่แชมป์ AFF SUZUKI CUP 2012

ลุ้นรับ รถยนต์ Suzuki Swift และรถจักรยานยนต์ Suzuki Hayate 125 AFF SUZUKI CUP 2012 Edition

เพียงซื้อรถจักรยานยนต์ซูซูกิทุกรุ่น ซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง อะไหล่ หรือเข้ารับบริการต่างๆ

ที่โชว์รูมซูซูกิ หรือซื้อสินค้าที่แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ

ทุกๆ 200 บาท รับคูปองเชียร์ลุ้นโชค 1 ใบ

เขียนชื่อ-ที่อยู่ ส่งกล่องรับคูปองลุ้นโชค ที่โชว์รูมรถจักรยานยนต์ซูซูกิ และแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ

ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2555

ลุ้นรถจักรยานยนต์ซูซูกิ สวิฟท์ 1 คัน มูลค่า 564,000 บาท รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ฮายาเต้ 125 AFF SUZUKI CUP 2012 Edition มูลค่าคันละ 55,000 บาท จำนวน 20 คัน และบัตรกำนัลแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 500 บาท 100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,714,000 บาท จับรางวัลวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และ suzuki.co.th , thaisuzuki.co.th

เงื่อนไขและข้อกำหนดการชิงรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มัสัญชาติไทย และต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

ในการจับชิ้นส่วนผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากร

ที่ ทป.101/2554

ผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะต้องเสียค่าจดทะเบียน, ค่าโอนรถ, ค่าพรบ., ค่าประกันภัย รวมถึงมัดจำป้ายแดงด้วยตัวเอง

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด