วุ้นเส้นต้นสนแจกทอง เปิดซองชิงทองกับวุ้นเส้นต้นสน ปี2

วุ้นเส้นต้นสนแจกทอง เปิดซองชิงทองกับวุ้นเส้นต้นสน ปี2

ส่งชิ้นส่วนวุ้นเส้นต้นสน ขนาดใดก็ได้

เขียนชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน ส่งมาที่ตู้ ปณ.71 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243

ทุกสัปดาห์แจกทองคำ มูลค่า 20,000 บาท 2 รางวัล

และทุกสิ้นเดือน แจกทองคำมูลค่า 20,000 บาท 2 รางวัล

และทองคำมูลค่า 100,000 บาท 1 รางวัล

และ สัปดาห์สุดท้าย วันที่13 มกราคม 2556 แจกทองคำมูลค่า 20,000 บาท 2 รางวัลและทองคำมูลค่า 300,000 บาทอีก 1 รางวัล

จับรางวัลในรายการเกมพันหน้า ช่อง 7 ทุกวันอาทิตย์