สะอาดยกบ้าน รับอั่งเปาทองยกตระกูล

เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แนบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ได้แก่

ผงซักฟอกบรีส โอโม่ ออลล์ นํ้ายาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ท ซันไลต์ นํ้ายาทำความสะอาดห้องนํ้าวิม โปรแม็กซ์

ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 60  ปณจ. ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160

รางวัลประกอบด้วย สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 320 เส้น รวมมูลค่า 2,092,000 บาท

จับรางวัล 9 ครั้ง

ครั้งที่ 1-8 แจกรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง 4 เส้น เป็น 1 รางวัล แจกจำนวนครั้งละ 5 รางวัล

ครั้งที่ 9 แจกรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง 4 เส้น เป็น 1 รางวัล แจกจำนวน 40 รางวัล

รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 80 รางวัล

จับรางวัลวันที่ 8,15,22,29 ม.ค. 2556 วันที่ 5,12,19,26 ก.พ. 2556 วันที่ 22 มี.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.unilever.co.th จำนวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 4 วันที่ 19 เม.ษ. 2556

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.