เขาช่องคอนเสิร์ตพารวยลุ้นล้านทั่วไทย

เขาช่องคอนเสิร์ตพารวยลุ้นล้านทั่วไทย

รายละเอียดแคมเปญ “เขาช่องคอนเสิร์ตพารวย ลุ้นล้านทั่วไทย” รางวัลรวม 96 รางวัล มูลค่าทั้งหมด 4,800,000 บาท

วิธีการร่วมแคมเปญ

เขียนชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่พร้อมเบอร์ติดต่อด้วยลายมือลงบนผลิตภัณฑ์เขาช่องด้านภาษาไทย ยกเว้นซองสติ๊ก แล้วนำมาส่งในกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ มาที่ตู้ ปณ 1090 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241

*** เริ่มส่งชิ้นส่วน วันนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ***

รายละเอียดรางวัล

รางวัลมูลค่ารวม 4,800,000 บาท จับรางวัลทั้งหมด 8 ครั้ง รางวัลในแต่ละครั้ง รวม 600,000 บาท ดังนี้

รางวัลสำหรับฉลากที่ส่งมาทั่วประเทศ

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 300,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 100,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 30,000 บาท 5 รางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชมคอนเสิร์ตแต่ละพื้นที่

(ซื้อผลิตภัณฑ์เขาช่องหน้างาน มูลค่า 99 บาท แลกรับบัตรลุ้นรางวัลพิเศษ) รางวัลพิเศษ ทองคำมูลค่า 10,000 บาท 5 รางวัล

โดยจะจับฉลากใน ฟรีคอนเสิร์ตเขาช่องพารวย ลุ้นล้านทั่วไทย โดย คุณบี้ สุกฤษ วิเศษณ์แก้ว และ คุณฟ้า ชัญษร ชาครจันทร์ MTU2011 รวมทั้งศิลปินรับเชิญที่นิยมของแต่ละภาคแต่ละจังหวัด 8 จังหวัดทั่วไทย ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 กันยายน ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 5 เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม อ.เมือง จ.นครปฐม

ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดการประกาศรางวัลทางหนังสือพิมพ์ดังนี้

กำหนดจับรางวัลทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง โดยจะเริ่มจับรางวัล

ครั้งที่ 1-2 ในวันที่ 8 และ 22 กันยายน 2555 จังหวัด ชลบุรี และ สงขลา ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนกันยายน ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม

ครั้งที่ 3-4 ในวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2555 จังหวัดขอนแก่นและนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือนตุลาคม ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

ครั้งที่ 5-6 ในวันที่ 3 และ 10 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดอุบลราชธานีและนครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้โชคประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 5,6 หนังสือพิมส์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 7-8 ในวันที่ 1และ 15 ธันวาคม จังหวัด นครปฐมและเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้โชคประจำเดือน ธันวาคม

ครั้งที่ 7,8 หนังสือพิมส์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2556