เติม ESSO ลุ้น suzuki swift

เติม ESSO ลุ้น suzuki swift

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเอสโซ่

เติมน้ำมันคุณภาพทุก 900 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ลุ้น ซูซูกิ สวิฟท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่า 4,116,500 บาท

พิเศษ รับ 2 ใบ เมื่อเติมแก๊สโซฮออล์ หรือจ่ายด้วยบัตรเครดิตเทสโก้

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 รถยนต์ suzuki swift รุ่น GA 1.2 จำนวน 3 รางวัล

รอบแรก จับ 1 รางวัล วันที่ 24 ธ.ค. 2555

รอบสอง นำชิ้นส่วนจากรอบแรกมารวมจับ 2 รางวัล วันที่ 27 ก.พ. 2556

รางวัลที่ 2 iPhone 5 16GB จำนวน 90 รางวัล

รอบสอง นำชิ้นส่วนจากรอบแรกมารวมจับ 90 รางวัล วันที่ 27 ก.พ. 2556

รางวัลที่ 3 บัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 500 รางวัล

รอบแรก จับ 250 รางวัล วันที่ 24 ธ.ค. 2555

รอบสอง นำชิ้นส่วนจากรอบแรกมารวมจับ 250 รางวัล วันที่ 27 ก.พ. 2556

สถานที่ส่งชิ้นส่วนชิงโชค สถานีบริการเอสโซ่ทุกสาขาที่ร่วมรายการ