โออิชิมัทฉะลาเต้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Movie Gift Card

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Movie Gift Card จากโออิชิมัทฉะลาเต้ 30 ผู้โชคดี ทั้งจาก FB และ IG ได้แก่…

01. Ball_bumrungsilp
02. Kungyoon
03. Jeabnatz
04. Lattepancake
05. Luckysupasutaa
06. Fangkhawwys
07. Biggojung
08. Kungtalon
09. Jirachart_t
10. Iceegg89
11. Ying_patchaa
12. Kelberos2
13. Aonaonapi
14. Nenekansineenut
15. Oateralmighty
16. Ottoinw
17. Pathitta_aom
18. Chen_kachen140
19. Pearry_peeraya
20. Pkmitl3000
21. Thidaratw
22. Firstarnon
23. Piyanat Labaiyoosoh
24. Nootie Korawan
25. Boonma Maiing
26. Taeroroz
27. Dhanyana
28. Nuttarineec
29. Orawin
30. Viviiewz

ผู้โชคดีทุกท่านกรุณาติดต่อกลับมาที่ photsatorn@oishigroup.com โดยแจ้งชื่อ username, ชื่อ-นามสกุลจริง, ที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์
**ภายในวันที่ 9 ม.ค. เวลา 12.00 น.

***หากไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลาดังกล่าว ทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ และจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับต่อไปแทน

 

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.