365 เมนูอร่อย ชิงเงินรางวัลจาก CP

365 เมนูอร่อย ชิงเงินรางวัลจาก CP
30/03/2013 Comments Off on 365 เมนูอร่อย ชิงเงินรางวัลจาก CP ชิงโชค ชิงรางวัล ส่งชิ้นส่วน pr

ร่วมส่งเมนู เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “365 เมนูอร่อย
ร่วมประกวดเมนูเด็ดของคุณกับซีพี รับทันที เมนูละ 3,000 บาท

กติกา
1. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ต้องส่งข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ และ นามสกุล จริง , เบอร์โทรติดต่อ, อีเมล, วันเกิด, ที่อยู่
1.2 ชื่อเมนูอาหาร
1.3 ส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหารโดยมีผลิตภัณฑ์ อาหารสดตราซีพี เป็นส่วนประกอบหลัก ประกอบด้วย
ไก่/หมู/หมูดำคุโรบูตะ แบบสด หรือปรุงรส ,เป็ดสด, ไข่ไก่สด, ไข่ไก่โอเมก้า พลัส, เต้าหู้ไข่ และ
ปลาดอร์รี่ พร้อมกับส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการปรุงอาหาร พร้อมบอกปริมาณ และ หน่วยวัด
ให้ชัดเจน
1.4 ขั้นตอนการทำอาหาร โดยเขียนอธิบายวิธีการทำแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด
1.5 รูปภาพ ประกอบด้วย
– รูปผู้ร่วมกิจกรรมที่ถือผลิตภัณฑ์ อาหารสดตราซีพี
– รูปผู้ร่วมกิจกรรมกับ ผลิตภัณฑ์ อาหารสดตราซีพี และส่วนประกอบในการปรุงอาหาร
– ผลิตภัณฑ์ อาหารสดตราซีพี และส่วนประกอบในการปรุงอาหาร
– อาหารที่ปรุงสำเร็จ
– รูปผู้ร่วมกิจกรรมและอาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้อย
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ทั้งในแบบ ผ่านทาง website และ ผ่านทาง ไปรษณีย์ ดังนี้
2.1 ร่วมส่งสูตรอาหาร ผ่านทาง website โดยส่งสูตรอาหารของคุณมาที่
http://www.cpbrandsite.com/cooking-ideas
2.2 ร่วมส่งสูตรอาหาร ผ่านทาง ไปรษณีย์ แนบรายละเอียด
เป็นไฟล์รูปภาพ(.jpg, .jpeg, .png) และ ไฟล์เอกสาร (Doc) ใส่ CD,DVD หรือ พิมพ์ใส่กระดาษ
และ รูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้วขึ้นไป มาที่ ตู้ปณ.10 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900
3. กรณีส่งแบบ ผ่านทาง website ต้องผ่านการ login เข้า facebook เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้
4. ภาพและสูตรอาหารที่ส่งเข้าร่วมต้องไม่ผ่านการตัดต่อ หรือ การนำของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
5. ของรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
6. ของรางวัลที่จะได้รับ 1 คน ต่อ 1 เมนูเท่านั้น
7. เงื่อนไข และกติกาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด หากมีการทุจริตเกิดขึ้นกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ในทันที
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การแก้ไขข้อมูลและรูปภาพสามารถทำได้ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ทำการอัพโหลดสูตรอาหาร หากเกิน 7 วัน
ให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อดูว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่
10. หากมีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ Call-center 02-800-8000 ทุกวัน
ตั้งแต่ 8.00-18.00 น. หรือ Fanpage CP Brandsite http://www.facebook.com/brandcp
11. กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2556

สิทธิของผู้จัดการประกวด
1. ผู้จัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการประกวดมีสิทธินำสูตรอาหาร และรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์
ประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ได้โดยผู้ส่งสูตรอาหารเข้าประกวดจะไม่ได้รับคำตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมอีก
4. กรณีผู้ส่งสูตรอาหารเข้าประกวดกระทำการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น เช่น ลอกเลียนสูตรอาหารของ
บุคคลอื่น หรือนำรูปถ่ายของบุคคลอื่นมาใช้ในการส่งสูตรอาหารเข้าประกวด เป็นต้น ผู้ส่งสูตรอาหาร
เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดนั้นๆเอง โดยผู้จัดการประกวดไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ต่อการกระทำดังกล่าว

 

Tags
About The Author
pr