Carnation SMS LUCKY DRAW

Carnation SMS LUCKY DRAW

กติกาการร่วมสนุก

ซื้อผลิตภัณฑ์นมข้นจืดคาร์เนชัน หรือ คาร์เนชันเอ็กซ์ตร้า ขนาดใด จำนวนเท่าใดก็ได้ ที่แม็คโครทุกสาขา รับสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล 1 สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จ แล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข  488699โดย พิมพ์ CT  เว้นวรรคตามด้วยรหัส 11 หลักบนใบเสร็จรับเงิน เช่น CT 00004039221 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

( ค่าบริการ ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ  * เฉพาะเครือข่าย DTAC AIS และ TRUE เท่านั้น )

ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  – 22 มกราคม 2556

แจกจริงให้ใช้ฟรี 1 ปี ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 รางวัล

กำไรเห็นๆ ให้นมข้นจืดคาร์เนชันและคาร์เนชันเอ็กซ์ตร้าใช้ฟรี 1 ปี (48 หีบ)มูลค่ารางวัลละ 45,222 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 135,660 บาท (บริษัทจะทำการล้างรายชื่อหลังจากการจับรางวัลและประกาศผลในแต่ละสัปดาห์)

ซื้อบ่อย ส่งมาก ได้สิทธิพิเศษ

หลังจากจบแคมเปญผู้ที่ส่ง SMS เข้ามามากที่สุด จะได้รับนมข้นจืดคาร์เนชันและคาร์เนชันเอ็กซ์ตร้าใช้ฟรี 1 ปี (48 หีบ) จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 45,222 บาท

แจกใหญ่ ซื้อเท่าไหร่ ซื้อเมื่อไหร่ ก็ได้ลุ้น

ผู้ที่ส่งSMS ชิงโชคทุกคนรับสิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ใช้นมข้นจืดคาร์เนชัน,คาร์เนชันเอ็กซ์ตร้า,และ ครีมเทียมข้นหวานคาร์เนชัน ฟรี มูลค่า 100,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไขการจับรางวัล

แจกจริงให้ใช้ฟรี 1 ปี ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 รางวัล จับรางวัลและประกาศผลทางเว็บไซต์ www.FNThaiDairies.com  ทุกวันพุธของสัปดาห์ถัดไป  โดยบริษัทจะทำการล้างรายชื่อหลังจากการจับรางวัลและประกาศผลในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  21 พฤศจิกายน 2555

สัปดาห์ที่ 2  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  28 พฤศจิกายน 2555

สัปดาห์ที่ 3  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  5  ธันวาคม 2555

สัปดาห์ที่ 4  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  12 ธันวาคม 2555

สัปดาห์ที่ 5  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  19 ธันวาคม 2555

สัปดาห์ที่ 6  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  26 ธันวาคม 2555

สัปดาห์ที่ 7  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  2  มกราคม 2555

สัปดาห์ที่ 8  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  9 มกราคม 2555

สัปดาห์ที่ 9  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  16 มกราคม 2555

สัปดาห์ที่ 10  จับรางวัลและประกาศผลวันที่  23  มกราคม 2555

ซื้อบ่อย ส่งมาก ได้สิทธิพิเศษ

จับรางวัลและประกาศผลทางเว็บไซต์ www.FNThaiDairies.com หลังจากจบแคมเปญวันที่  23  มกราคม 2555 โดยสุ่มจาก SMS ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก

แจกใหญ่ ซื้อเท่าไหร่ ซื้อเมื่อไหร่ ก็ได้ลุ้น

จับรางวัลและประกาศผลทางเว็บไซต์ www.FNThaiDairies.com  หลังจากจบแคมเปญในวันที่  23  มกราคม 2555 โดยสุ่มจาก SMS ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1.  ผู้ร่วมสนุกจะต้องเก็บ ใบเสร็จรับเงินแม็คโคร ที่มีการซื้อนมข้นจืดคาร์เนชัน หรือ คาร์เนชันเอ็กซ์ตร้า ไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชน ในกรณีเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

2. บริษัทจะติดต่อกลับผู้โชคดีทางโทรศัพท์ ภายใน 1 วันหลังวันจับรางวัลและประกาศผลในแต่ละสัปดาห์

3.  ผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544

5. ผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลเป็นคูปอง เพื่อนำไปแลกรับผลิตภัณฑ์ตามจำนวนที่ได้รับรางวัล โดยดูเงื่อนไขการใช้ได้บนคูปอง

6.  คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ได้รับรางวัลเพียง1รางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง1รางวัลเท่านั้น

7. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ผู้โชคดีจะได้รับคูปองของรางวัลหลังจากดำเนินการด้านเอกสารตามที่บริษัทฯร้องขอ เสร็จสมบูรณ์

9.  พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องในการจัดรายการ ไม่สามารถร่วมรายการได้

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชา สัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจหรือ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

11.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ F&N Consumer Hotline 02-789-3255 ทุกวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

เงื่อนไขการใช้คูปอง

1.คูปองนี้ ใช้สำหรับแลกเพื่อรับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทที่ระบุอยู่บนหน้าคูปองเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นคูปองผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้

2.ไม่สามารถนำคูปองนี้ไปแลกเป็นเงินสดได้

3.สามารถนำคูปองนี้ไปแลกเพื่อรับผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2556 ที่ห้างแม็คโครสาขาที่ระบุบนหน้าคูปองนี้เท่านั้น

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยในกรณีคูปองสูญหาย

5.ไม่อนุญาตให้นำคูปองนี้ไปจำหน่าย

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ F&N Consumer Hotline 02-789-3255  ทุกวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.