พิมพ์ชิ้นส่วนจับสลาก

พิมพ์ชิ้นส่วนจับสลาก

ขั้นตอนการใช้บริการ พิมพ์ชิ้นส่วน จับสลาก

  1. ส่งข้อมูลที่ต้องการพิมพ์มาเป็นไฟล์ CSV (ชิ้นส่วนสลาก 1 แผ่นพิมพ์ข้อมูลได้ 3 บรรทัด)
  2. จัดส่งงานภายใน 3-7 วันทำการ

อัตราค่าบริการ

Reference

diecut_luckydraw_ticket_003_ArenaMedia

diecut_luckydraw_ticket_001_ArenaMedia diecut_luckydraw_ticket_002_ArenaMedia

Slide27

อ้างถึง

การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ของกระทรวงมหาดไทย