ระบบ e-warranty

E-warranty คือระบบรับประกันสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทำให้ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย บริษัทของท่าน ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ข้อดีขององค์กรที่ใช้ ระบบ e-warranty

 • สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า ได้เป็นอย่างดี
 • ฐานข้อมูลของลูกค้าจัดเก็บบนระบบออนไลน์ เข้าถึงได้ตลอดเวลา
 • ทำได้สะดวกไม่ว่าจะส่วนไหนของประเทศ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรืออินเตอร์เน็ต ที่ครอบคลุมทั่วไทย
 • เสริมสร้างภาพลักษ์องค์กรให้มีความทันสมัย
 • ช่วยให้การรับประกันมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการจัดส่งใบรับประกันมาที่บริษัท
 • สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการว่าข้อมูลของตนจะส่งตรงมาถึงบริษัทอย่างแน่นอน
 • ช่วยลดต้นทุนการจัดพิมพ์ใบรับประกัน
 • ฐานข้อมูลของลูกค้าจัดเก็บบนระบบออนไลน์ สามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลา
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับประกันของตนได้
 • ตัวแทนจำหน่ายสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับประกันของลูกค้าแต่ละรายได้

ข้อดีของในฝั่งลูกค้า

 • สะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาไปส่งไปรษณีย์
 • ทำได้สะดวกไม่ว่าจะส่วนไหนของประเทศ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ครอบคลุมทั่วไทย
 • มั่นใจว่าข้อมูลของตนจะส่งตรงมาถึงบริษัทอย่างแน่นอน
about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.