Get Stick Get Fun 5

Get Stick Get Fun 5
14/10/2013 Comments Off on Get Stick Get Fun 5 ชิงโชค ชิงรางวัล ส่งชิ้นส่วน pr

เพียงส่งกล่องเปล่าทั้งกล่องของผลิตภัณฑ์ชนิดแท่งกลุ่ม ป๊อกกี้, เพรทซ์, พีจอย และผลิตภัณฑ์นำเข้าชนิดแท่ง ชนิดใดก็ได้ เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่ง ตู้ปณ. 89 ปณจ. บางรัก กทม. 10500 จับรางวัล 5 ครั้ง ครั้งละ 93 รางวัล (จี้ทองคำ 6 รางวัล, iPad mini 7 รางวัล, กระเป๋า 80 รางวัล) จับรางวัลใหญ่ Mitsubishi Mirage 1 รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2556 ที่งาน Event ลาน Parc Paragon

Tags
About The Author
pr