Hobby Japan ชวนคุณร่วมประกวดถ่ายภาพบรรยากาศในงาน พร้อมเขียนคำบรรยายสั้นๆ สไตล์คุณ เพื่อลุ้นรับกล้อง PowerShot G15, Compact Photo Printer Selphy จาก Canon โดยภาพที่ได้รับการคัดเลือก รวม 10 ภาพ จะถูกนำมาตีพิมพ์ในนิตยสาร Hobby Japan พร้อมรับฟรีนิตยสาร Hobby Japan Thailand Edition 6 เดือน โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพิมพ์จาก Photo Printer Selphy ที่บูธ Canon ภายในงานเท่านั้น 13 – 15 กันยายน 2013

Terminal 21

หมายเหตุ : ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจะติดที่บอร์ดการประกวด พร้อมลงชื่อที่จุดลงทะเบียน

รางวัลที่ 1

กล้อง Canon PowerShot G15 มูลค่า 16,700 บาท
Compact Photo Printer Selphy CP900 พร้อมกระดาษขนาด 4×6 นิ้ว และหมึก มูลค่า 5,030 บาท
สมาชิกนิตยสาร Hobby Japan Thailand Edition ระยะเวลา 6 เดือน

รางวัลที่ 2 และ 3

Compact Photo Printer Selphy CP900 พร้อมกระดาษขนาด 4×6 นิ้ว และหมึก มูลค่า 5,030 บาท
สมาชิกนิตยสาร Hobby Japan Thailand Edition ระยะเวลา 6 เดือน
รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล

สมาชิกนิตยสาร Hobby Japan Thailand Edition ระยะเวลา 6 เดือน

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

1. ภาพที่ใช้ส่งประกวดต้องเป็นภาพที่พิมพ์จาก Photo Printer Selphy ที่บูธแคนนอนภายในงานเท่านั้น โดยสามารถถ่ายจากกล้อง หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพประเภทใดก็ได้
2. นำภาพที่ใช้ประกวดไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน
3. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ภาพ/ 1 ท่าน โดยจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพร้อมตีพิมพ์ภาพทางนิตยสาร Hobby JAPAN Thailand Edition ฉบับเดือน ตุลาคม 2013
5. ทางสำนักพิมพ์เดกซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพที่ได้รับการคัดเลือก 10 ภาพ ในนิตยสาร Hobby JAPAN Thailand Edition และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ
6. ทางสำนักพิมพ์เดกซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดไว้กับทางสำนักพิมพ์
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
8. คณะกรรมการผู้จัดงาน และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด