K-Expert The Series: “ชม แชร์ ชอบ ชิง” แจก Furby

ชม Clip ดีๆ K-Expert The Series กดแชร์ Clip ผ่าน Facebook พร้อมตอบคำถาม และบอก K-Expert The Series

ตอนที่ชอบ เหตุผลที่ใช่ เพื่อชิงตุ๊กตาเฟอร์บี้สุดอินเทรนด์

รูปแบบกิจกรรม

3 ขั้นตอนง่ายๆ ลุ้นรับตุ๊กตาเฟอร์บี้

ชม K-Expert The Series ประจำสัปดาห์ (ติดตามร่วมสนุกได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี)

แชร์ K-Expert The Series บน Facebook ของตนเอง

ตอบคำถาม K-Expert The Series ประจำสัปดาห์ให้ครบและถูกทุกข้อ แล้วบอกตอนที่ชอบมากที่สุด 1 เรื่องพร้อมเหตุผลโดนใจ

เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำสัปดาห์ และชิงตุ๊กตาเฟอร์บี้ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 รางวัล

ส่งคำตอบมาที่อีเมล k-expert@kasikornbank.com

เริ่มร่วมสนุกได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.- 4 มี.ค. 2556

ของรางวัล

1. ตุ๊กตาเฟอร์บี้ จำนวน 3 รางวัล

2. แก้วน้ำ K-Expert สุดเก๋ จำนวน 30 รางวัล

เงื่อนไขการร่วมสนุก และการตัดสินให้ของรางวัล

1. ระยะเวลาการร่วมสนุกตอบคำถาม แบ่งเป็น 3 รอบ 3 สัปดาห์ ได้แก่

รอบที่ 1: วันที่ 18-22 ก.พ. 2556

– เริ่มเล่นวันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 56  เวลา 19.00 น.

– ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 56 เวลา 16.00 น. มาที่ k-expert@kasikornbank.com

– ประกาศผลผู้โชคดีวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2556 เวลา 20.00 น. ผ่านทาง KBank Live

รอบที่ 2: วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2556

– เริ่มเล่นวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 56 เวลา 19.00 น.

– ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 56 เวลา 16.00 น. มาที่ k-expert@kasikornbank.com

– ประกาศผลผู้โชคดีวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2556 เวลา 20.00 น. ผ่านทาง KBank Live

รอบที่ 3: วันที่ 4-8 มี.ค. 2556

– เริ่มเล่นวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 56 เวลา 19.00 น.

– ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 56 เวลา 16.00 น. มาที่ k-expert@kasikornbank.com

– ประกาศผลผู้โชคดีวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2556 เวลา 20.00 น. ผ่านทาง KBank Live

2. การตัดสิน

2.1   ชิงรางวัลตุ๊กตาเฟอร์บี้ จำนวน 3 รางวัล (รอบละ 1 รางวัล)

2.1.1 ชม Clip K-Expert The Series ประจำสัปดาห์ โดยผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกรอบกิจกรรม (จำนวนรอบตามข้อ 1)

2.1.2 แชร์วีดีโอคลิป K-Expert The Series บนหน้า wall Facebook ของตัวเอง

2.1.3 ตอบคำถามจาก K-Expert The Series ประจำสัปดาห์ให้ครบและถูกทุกข้อ (ทุกเรื่องๆ ละ 1 คำถาม) และบอก

K-Expert The Series ตอนที่ชอบมากที่สุดของแต่ละสัปดาห์ พร้อมเหตุผลที่โดนใจกรรมการ โดยมีจำนวนตอนและคำถาม

ในแต่ละรอบ ดังนี้

รอบที่ 1 จำนวน 4 ตอน 4 คำถาม ได้แก่ ตอนรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง, วีดีโอแต่งงาน, ฝาแฝดสร้างบ้าน

และหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่

รอบที่ 2 จำนวน 5 ตอน 5 คำถาม ได้แก่ ตอนหนูอยากเป็นหมอ, เดย์ขาร็อค, หวายหนูอยากได้รถ,

ปังจังอยากขยายธุรกิจ และหน่อยอยากไปเที่ยวตามฝัน

รอบที่ 3 จำนวน 5 ตอน 5 คำถาม ได้แก่ ตอนกองถ่ายภาษี, สมบัติเจ้าคุณพ่อ, แหม่มสาวอึดทะลุโลก,

เชอร์รี่สาวนักช้อป และมนุษย์เงินเดือน

2.2   รางวัลประจำสัปดาห์ (แก้วน้ำ K-Expert สุดเก๋) จำนวน 30 รางวัล

สำหรับผู้ที่ส่งคำตอบมาที่ k-expert@kasikornbank.com ในลำดับที่ลงท้ายด้วย 8 จำนวน 10 รางวัลต่อรอบ

3.   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น (ตรวจสอบจากหมายเลข

บัตรประชาชน)

4.   ผู้ได้รับรางวัล กรุณาส่ง e-mail แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ (สำหรับจัดส่งของรางวัล) เบอร์โทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัตรประชาชน

เพื่อยืนยันการรับของรางวัล โดยแจ้งมาที่ k-expert@kasikornbank.com ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศผลของแต่ละ

รอบ  มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

5.   ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากที่ธนาคารได้รับ e-mail แจ้งรายละเอียด

การจัดส่งจากผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่กำหนด หากไม่ได้รับของรางวัล ติดต่อที่ k-expert@kasikornbank.com

6.   ของรางวัลในรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้ และผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล

ให้แก่ผู้อื่นได้

7.   ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินใดๆ ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

8.   รายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นกิจกรรมของธนาคาร ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ Facebook และ Facebook ไม่มีส่วนได้เสีย

หรือได้รับข้อมูลใดๆ จากกิจกรรมนี้

9.   ธนาคารสงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล และ/หรือ

ผู้ได้รับรางวัลรายหนึ่งรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

10. ธนาคารมีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.