Korea in Love ลุ้นควงคู่บินไปสวีทที่เกาหลี

Korea in Love

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ สายการบิน T’Way และ B.Better Travel

ให้คุณอิ่มอร่อยกับป๊อปคอร์น ลุ้นควงคู่บินไปสวีทไกลถึงแดนกิมจิ ประเทศเกาหลี

กับแพคเกจทัวร์ 5 วัน 3 คืน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 230,000 บาท

เพียงซื้อป๊อปคอร์นสตรอเบอรี่ (ขนาดใดก็ได้) รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ

เขียนชื่อ-ที่อยู่หย่อนกล่องรับชิ้นส่วนด้านหน้าจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น

เงื่อนไข

ซื้อป๊อปคอร์นสตรอเบอรี่ (ขนาดใดก็ได้) 1 กล่อง รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ

เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 56 ที่บริเวณด้านหน้าจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น

จับรางวัลวันที่ 11 มีนาคม 2556 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.majorcineplex.com วันที่ 14 มีนาคม 2556

แพคเกจทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)

ของรางวัลไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วันที่ร่วมกิจกรรม

1 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาฟิวเจอร์รังสิต และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)