บริการยื่นคำขออนุญาต ชิงโชค จับฉลาก พนัน แถมพก กับกรมการปกครอง

กิจกรรมการเสี่ยงโชคโดยการสุ่มจับคูปอง หรือส่ง SMS หรือการชิงโชคประเภทอื่นๆ ก่อนโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้กำกับดูแล

การจับฉลากเสี่ยงโชคแต่ละครั้ง ต้องได้รับใบอนุญาตหนึ่งใบ จุดประสงค์หลักของใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือจับรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค คือ การป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ เพราะฉะนั้น มีข้อสังเกตง่ายๆสองประการสำหรับกิจกรรมที่อาจจะเข้าข่าย ได้แก่ ผู้เล่นต้องเสียเงินทางใดทางหนึ่งและต้องมีการสุ่มแจก ตัวอย่างกิจกรรมที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาต มีดังนี้

กิจกรรม เหตุผล
เข้าข่ายการพนันแถมพก ส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท เพื่อชิง iPhone มีทั้งหมด 3 รางวัล ต้องเสียเงินส่ง SMS ก่อนถึงมีสิทธิลุ้น รางวัลมีจำนวนจำกัด บางคนไม่ได้
แจกทองทุกวัน เพียงส่ง SMS เลขใต้ฝา SMS ละ 3 บาท ต้องเสียเงินส่ง SMS และคนที่ได้รับของรางวัลมีจำนวนจำกัด บางคนไม่ได้
ซื้อ SET TOP BOX รับคูปองเพื่อลุ้นรับทีวี LED ทันที 10 รางวัล ต้องเสียเงินซื้อ SET TOP BOX และคนที่ได้รับของรางวัลมีจำนวนจำกัด บางคนไม่ได้
ไม่เข้าข่ายการพนันแถมพก ส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท ใครส่งก่อน 3 คนแรก ได้รับ iPhone ทันที ไม่มีการลุ้นโชค เพราะคนที่ได้รับรางวัลคือ 3 คนแรก
ใครส่งคูปองท้ายใบเสร็จ ได้รับกระเป๋าเดินทางทันที ทุกคนที่ส่งคูปอง ได้รับของรางวัล ไม่มีการลุ้นโชค
ตั้งคำถามในเฟซบุ๊คของรายการ ใครตั้งคำถามโดนใจ ได้รับไปเลยเสื้อยืด มีจำนวน 5 รางวัล เล่นฟรี ไม่มีการเสียประโยชน์

 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

กิจกรรมภายในวันเดียว
(เล่นเช้าจับเย็น)
300 บาท/1 ใบอนุญาต
กิจกรรมไม่เกิน 7 วัน 600 บาท/1 ใบอนุญาต
กิจกรรมเกิน 7 วัน – 1 เดือน 1,500 บาท/1 ใบอนุญาต
กิจกรรมเกิน 1 เดือน – 6 เดือน 6,000 บาท/1 ใบอนุญาต
กิจกรรมเกิน 6 เดือน – 1 ปี 9,000 บาท/1 ใบอนุญาต

หมายเหตุ: นับเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มกิจกรรมส่งชิงโชคถึงวันที่จับฉลาก เช่น จัดกิจกรรมส่งชิงโชควันที่ 1 – 31 ม.ค. 58 จับฉลากวันที่ 15 ก.พ. 58 รวมเวลาของการจัดกิจกรรมทั้งหมด 1 เดือน 15 วัน ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 6,000 บาท

บริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน Lucky Draw Service มีประสบการณ์ในการยื่นขอใบอนุญาตพนันแถมพกมานานกว่า 10 ปี มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารเป็นอย่างดี ใช้เวลาจากวันที่รับเรื่องจนถึงออกใบอนุญาตน้อยกว่า 20 วัน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากบริการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว เรามีบริการเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการหาสักขีพยานที่น่าเชื่อถือในพิธีจับรางวัล เช่น เจ้าหน้าจากหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บริการให้เช่าสถานที่เพื่อใช้ในพิธีจับฉลาก บริการจัดงานพิธีจับฉลาก(Organizer) บริการพิมพ์คูปอง เป็นต้น

คำขออนุญาตเพื่อจัดกิจกรรมพนันแถมพก

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.