Salute Summer 2013 ลุ้นเที่ยว มัลดีฟส์

7 มีนาคม – 16 เมษายน 2556

• รับคูปองส่วนลดสูงสุด 40%(1)เมื่อช้อปภายในห้างฯ ครบตามกำหนด

• รับคูปองลดเพิ่มสูงสุด 20%(2)เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกรับจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

• ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4.7 ล้านบาท เมื่อช้อปภายในห้างฯ ทุก 1,000 บาท

พิเศษ ลูกค้า Citi M Visa หรือ ดีแทค และ แฮปปี้ รับคูปอง x2

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ โดยสายการบิน บางกอกแอร์Œเวย์ส รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่ากว่ˆา 1.7 ล้านบาท(3)

– คอนโดมิเนียม Chic District Ram 53 จาก MJR Development จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3 ล้‰านบาท(3)

เงื่อนไข

(1) รวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการภายในห้‰างฯ, ใช้เป็นส่วนลดสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ, ตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย และด้านหลังคูปอง

(2) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการภายใน วัน เวลา และสาขาที่กำหนด, ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร

(3) รวบรวมใบเสร็จภายในวัน และสาขาเดียวกัน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการภายในห้างฯ, หมดเขตรับชิ้นส่วน 16 เม.ย. 56, จับรางวัล 25 เม.ย. 56 ที่ เดอะมอลล์ รามคำแหง, ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 – 31 พ.ค. 56 ที่เคาน์เตอร์Œประชาสัมพันธ์ เดอะมอลล์Œ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน, ติดต่อรับรางวัล 1 – 31 พ.ค. 56 ที่ พารากอน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี, ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการรับรางวัล, ผู้ได้รับรางวัลคอนโดมิเนียม ต้องชำระ 50% ของค่าธรรมเนียมในจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมในห้องชุด, ค่าใช้จ่ายเงินกองทุน 400 บาท / ตร.ม, ค่าส่วนกลาง (จ่ายล่วงหน้า 18 เดือน) 30 บาท / ตร.ม. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เอ็ม เจ อาร์ ดีเวลลอปเม‰นท์ จำกัด, รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 56 เท่านั้น, ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีขอวีซˆาไม่ผ่าน และ / หรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่รัฐ, ของรางวัลเป็นรางวัลรวมของเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน, ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้, ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว, ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย, พนักงาน บจ.เดอะมอลล์ กรุ๊ป และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.