รายชื่อบริษัทที่ขายกล่องทีวีดิจิตอลทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกสทช

กล่องรับทีวีดิจิตอล หรือ SET TOP BOX

ชื่อผู้ประกอบการ ตราอักษร
(Brand Name)
แบบ/รุ่น
(Model)
หมายเลขการจดทะเบียน หมายเหตุ
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) AJ SVB-93 120111-14-0057 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 มิ.ย. 57
บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด CLEO CT2-4119 120083-14-0049
บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด CLEO CT2-5119 120084-14-0049
บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด SHARP AN-DVBT2W 120077-14-0009 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 21 มี.ค. 57
บริษัท ซีเนียร์ ไฮไฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด KARSAT DR-T2B 120056-14-0040 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 27 ก.พ. 57
บริษัท ซีเนียร์ ไฮไฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด KARSAT DR-T2C 120057-14-0040 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 27 ก.พ. 57
บริษัท ดิจิตอล นิว เวิลด์ จำกัด GALAXY HDT2-1482A 120126-14-0063 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ ๔ ส.ค. 57
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด SDMC DV2101 120005-13-0011 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 27 ก.ย. 56
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด SDMC DV2103 120120-14-0011 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 20 มิ.ย. 57
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) LEOTECH EB-101 120021-13-0019 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 พ.ย. 56
บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด TOPFIELD TF-T1200HD 120002-13-0005 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 19 ส.ค. 56
บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด TOPFIELD TF-T1210HD 120003-13-0005 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 19 ส.ค. 56
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) NTEL T21 120102-14-0055
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด FOCUS CT2-4116 120024-13-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 14 พ.ย. 56
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด OPTION CT2-5116 120025-13-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 14 พ.ย. 56
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด KENNY CT2-5119 120026-13-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 14 พ.ย. 56
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด Kenny HDT2-C 120114-14-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 12 มิ.ย. 57
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด Focus HDT2-D 120115-14-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 12 มิ.ย. 57
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Forth One Box Home FOBH-T2-1201 120080-14-0048
บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จำกัด BETA HD-T2 120088-14-0050
บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด UCI DVB-T1601 120090-14-0052
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด NANO CT2-4122 120020-13-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 พ.ย. 56
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด NANO DTR-T2B 120053-14-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 30 ม.ค. 57
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด NANO DT-T2A 120109-14-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 มิ.ย. 57
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด Title DT-T2D 120117-14-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 มิ.ย. 57
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด SKYBOX RV-001 120022-13-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 7 พ.ย. 56
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด MYBOX DTR-T2A 120023-13-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 7 พ.ย. 56
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด MYBOX RV-001 120031-13-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 13 พ.ย. 56
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด SKYBOX DR-T2A 120039-14-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด MYBOX DR-T2A 120040-14-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) WP (World Partner) HDT2-1188 120129-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 ส.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CHUD-D HDT2-1188 120130-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 ส.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) STARS HDT2-1188 120131-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 ส.ค. 57
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG 120001-13-0004 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 20 ส.ค. 56
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG DVBT2 120045-14-0004 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG PLUS 120087-14-0004
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP 120104-14-0004
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP1 120105-14-0004
บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด SmartHome RV-004 120047-14-0034 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 17 ม.ค. 57
บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด Smart Home RV-006 120118-14-0034 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 มิ.ย. 57
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Chud D by IRCP STB-6812T2 120033-13-0026 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 พ.ย. 56
บริษัท เก็ททู จำกัด PSI T2 120038-13-0031 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 4 ธ.ค. 56
บริษัท เคอาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด SHERMAN DR-1 120078-14-0047
บริษัท เน็กซ์เจ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด NEXTGEN DTR-T2D 120054-14-0037 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 25 ก.พ. 57
บริษัท เป่า เจีย เฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Singer DTR-T2A 120103-14-0041
บริษัท เป่า เจีย เฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Singer DTR-T2A 120106-14-0041
บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด S.C. RPK-621 120058-14-0043 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 57
บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด S.C. RPK-117 120100-14-0043
บริษัท เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด SKG DVB-8901T2 120042-14-0033 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด SKG DVB-8902T2 120043-14-0033 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด SMART DVB-118 120044-14-0033 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท เออี เทคโนโลยี จำกัด ACONATIC AN-2302T2 120004-13-0008 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 ส.ค. 56
บริษัท เออี เทคโนโลยี จำกัด ACONATIC AN-1501T2 120009-13-0008 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 ก.ย. 56
บริษัท เออี เทคโนโลยี จำกัด ACONATIC AN-2301T2 120012-13-0008 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 ก.ย. 56
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIME TRNY-3812 120014-13-0015 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 30 ก.ย. 56
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ZINWELL ZDT-1600 120019-13-0015 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 15 ต.ค. 56
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ZINWELL ZDT-1700 120048-14-0015 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 27 ม.ค. 57
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIME TRNY-3812-V3 120079-14-0015
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด UNIONMAN HDT-2100 120124-14-0015 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 30 มิ.ย. 57
บริษัท เอ็นซีพีเทคโนโลยี่ จำกัด TX RV-009 120108-14-0056
บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Mlink HDT2-A 120089-14-0051
บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) M Digital HDT2-A 120098-14-0051
บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) M Digital HDT2-B 120099-14-0051
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CAL-COMP HDT301F 120041-14-0032 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CAL-COMP HDT301FM 120076-14-0032 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 27 มี.ค. 57
บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด GMMZ Digital TV 120035-13-0028 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 พ.ย. 56
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) PlanetComm DTR-T2A 120013-13-0010 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 27 ก.ย. 56
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) MCOT PLAY 120060-14-0010 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด FAMILY DR-111 120036-13-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่วันที่ 2 ธ.ค. 56
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9 MCOT DR-111 120061-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Vergin DR-111 120094-14-0029
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด BALANCE DR-333 120097-14-0029
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด WINNER DR-111 120101-14-0029
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด TOT DR-333 120113-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 10 มิ.ย. 57
บริษัท โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด LEONA RV-004 120095-14-0053
บริษัท โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด LEONA RV-006 120096-14-0053
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR HD-T2F11 120032-13-0025 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 พ.ย. 56
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR HD-T2F10 120046-14-0025 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 27 ม.ค. 57
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB231 120015-13-0016 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 ต.ค. 56
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB232 120091-14-0016
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB233 120092-14-0016
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB234 120093-14-0016
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB-331 120121-14-0016 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 57
บริษัท โนโต้เอเซีย จำกัด NOTO DVB-T2 14806 120034-13-0027 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 พ.ย. 56
บริษัท โนโต้เอเซีย จำกัด NOTO DVB-T2 1206 120074-14-0027 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 19 มี.ค. 57
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด CLEO CT2-4122 120027-13-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 พ.ย. 56
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด CLEO CT2-5122 120028-13-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 พ.ย. 56
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด CLEO CT2-4116 120049-14-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด CLEO CT2-5116 120050-14-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด One Box Home TWIN 120051-14-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบ วันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด AJ DVB-90 120081-14-0022
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด AJ DVB-91 120082-14-0022
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด AJ DVB-92 120085-14-0022
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด AJ DVB-93 120086-14-0022
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด One Box Home HD Dolby 120112-14-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 มิ.ย. 57
บริษัท โฟกัสอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด MEDIA BOX CSP-1206 120007-13-0012 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 5 พ.ย. 56
บริษัท โฟกัสอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด MEDIA BOX CSP-1481 120008-13-0012 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 5 พ.ย. 56
บริษัท โฮมแคสท์ (ประเทศไทย) จำกัด Homecast HT1100 120011-13-0014 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 ต.ค. 56
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG GX-SM530TH 120052-14-0006 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบ 29 ม.ค. 57
บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด THAISAT RV-002 120037-13-0030 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 24 ธ.ค. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch CT-1 120010-13-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 ก.ย. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch CT-2 120016-13-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 21 ต.ค. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch CT-3 120017-13-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 21 ต.ค. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch CT-4 120018-13-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 21 ต.ค. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด MCOT VIEW 120059-14-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 57
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด VISION VISION HD 120125-14-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ ๔ ส.ค. 57
บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด IPM HD COMBO S2+T2 120029-13-0023 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 พ.ย. 56
บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด IPM HD COMBO T2 120030-13-0023 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 พ.ย. 56
บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด CUBEBOX CUBEBOX T2-1080P 120122-14-0023 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 57
บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด PHOENIX PHOENIX T2 COLOR 120123-14-0023 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 57
บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Haier DH 1681 120135-14-0068 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 15 ส.ค. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-1202T2 120107-14-0024
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC 357T2 120110-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 9 มิ.ย. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-1801T2 120119-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 20 มิ.ย. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) AlfaThai 1204 120062-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) SatView 1204 120063-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) KrAsS 1204 120064-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) AnewS 1204 120065-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) NBT 1204 120066-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) RTA 1204 120067-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) AlfaThai 1206 120068-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) SatView 1206 120069-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) KrAsS 1206 120070-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) AnewS 1206 120071-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) NBT 1206 120072-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) RTA 1206 120073-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. เอสซี ดิจิตอล International INTER 2456 120116-14-0060 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 12 มิ.ย. 57
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมโปร โปรเกรส COMPRO TR-T2A 120133-14-0067 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ส.ค. 57
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมโปร โปรเกรส COMPRO TR-T2B 120134-14-0067 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ส.ค. 57
จำนวนทั้งหมด 129 รายการ (กำลังแสดงรายการที่ 1 ถึง 129)
about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.