SMS Billing

SMS Billing

SMS Billing คือ

บริการเก็บค่าบริการ ชำระเงิน ผ่านทาง SMS  สามารถเก็บค่าบริการ ค่าสมาชิกได้จากเครือข่ายมือถือ ซึ่งเป็นวิธีการเก็บค่าบริการที่สะดวกรวดเร็วมากที่สุด และเป็นที่นิยมของ ผู้ที่ให้บริการทางเว็บไซต์ เนื่องจากบางครั้งผู้ใช้บริการไม่ต้องการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย

ประโยชน์จากการใช้ระบบ SMS Billing
1. สร้างช่องทางการเก็บค่าบริการที่สะดวก และรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็น กลุ่มวัยรุ่น หรือผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต
2. เป็นช่องทางการหารายได้เสริมให้กับผู้ใช้บริการ

จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ 3 – 99 บาท