SMS Quiz

SMS Quiz

อารีน่า มีเดีย ให้บริการระบบ SMS Quiz ตอบปัญหา ชิงรางวัล สำหรับใช้ทำกิจกรรม เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ชิงรางวัล ผ่านเว็บไซต์ รายการทีวี รายการวิทยุ กิจกรรมสัมนาต่างๆ เพื่อสร้างสนุกสนาน ให้แก่ผู้ร่วมรายการ

ข้อดีของบริการ SMS Quiz ในฝั่งผู้จัดกิจกรรม

 1. สามารถตั้งคำถามและกำหนดคำตอบ ไว้ล่วงหน้าได้
 2. สร้างความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 3. รองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา หรือ กำหนดช่วงเวลาได้
 4. ช่วยส่งเสริมประสบการณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจและแบรนด์
 5. สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ 100%
 6. สามารถกำหนดข้อความตอบกลับได้เอง
 7. ลด Operation ภายในองค์กร ที่จะต้องมา handle กิจกรรม
 8. รักษ์โลก ด้วยการส่ง sms แทนการส่งกระดาษ หรือ จดหมาย
 9. ได้รับผลตอบแทนจากผู้ร่วมรายการ

ข้อดีของบริการ  SMS Quiz ในฝั่งลูกค้า

 1. เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ
 2. ใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
 4. รักษ์โลก ด้วยการส่ง sms แทนการส่งกระดาษ หรือ จดหมาย

บริการเสริม

ตัวอย่างกิจกรรม SMS Quiz

เวลาเศร้าคนส่วนใหญ่มักจะ
หัวเราะ
ตอบข้อนี้พิมพ์   Q1 ส่ง 4141333
ร้องไห้
ตอบข้อนี้พิมพ์   Q2 ส่ง 4141333

ค่าบริการ

 1. ค่าบริการ Setup ระบบ
 2. ค่าบริการเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขของกิจกรรม

ส่วนแบ่งรายได้ เริ่มต้นที่ 50%

สอบถามและขอรับปรึกษาได้ฟรี ที่ mkt@areanemedia.co.th หรือ ติดต่อเรา