SMS แสดงความเห็น

SMS แสดงความเห็น

บริการ SMS TV : sms สำหรับสถานีทีวี, รายการทีวี, รายการเพลง เป็นช่องทางที่สามารถเปิดโอกาสให้ พิธีกรสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังรายการในลักษณะ Real-time Interactive ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถรับข้อความจากมือถือได้ทุกระบบในประเทศไทย ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยในการใช้งานอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรายการกับผู้ฟังอีกด้วย

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น

 • แสดงความคิดเห็นผ่าน ทีวี , เคเบิ้ลทีวี
 • การเล่นเกมส์แจกของรางวัล
 • ร่วมตอบคำถาม

ประโยชน์ของ บริการ

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับทางบริษัทเจ้าของรายการหรือ สถานี
 • สร้างกิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
 • สร้างช่องทางให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางสถานีมากขึ้น
 • สามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้วิเคราะห์ปริมาณเชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบสามารถรองรับการส่งข้อความเข้าพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก
 • สามารถนำปริมาณการส่ง SMS วัดความนิยมของรายการ
 • สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ชมได้มากขึ้น
 • เป็นช่องทางการหารายได้เสริมให้กับเจ้าของรายการ

ข้อดีของบริการ SMS TV

 • สามารถรับข้อความได้จากโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบ AIS DTAC TRUEMOVE TRUEMOVE -H ได้
 • หมายเลขสำหรับรับข้อความเป็นหมายเลขที่จำง่าย
 • สามารถตั้งข้อความ สำหรับตอบกลับได้เอง
 • สามารถใช้คำนำหน้าก่อนที่จะพิมพ์ข้อความต่างๆ โดยอาจมีความยาว 1 – 4 ตัว ซึ่งจำได้ง่าย (อาจเป็นตัวย่อของ รายการ หรือ ชื่อสถานี)
 • สามารถเช็คข้อความเข้าแบบ Real time ได้ 24 ชม.
 • ระบบให้เช็คข้อความสามารถแสดง วัน เดือน ปี และ เวลาที่ส่งข้อความเข้ามา หมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่ง ระบบที่ใช้
 • สามารถเลือกดูข้อความได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 • สามารถนำข้อความไปแสดงผลบน เวบไซต์ ได้ทันที
 • ระบบสุ่มผู้โชคดี ตามเงื่อนไขต่างๆ
 • Short code สำหรับการให้บริการ เป็นหมายเลข 7 หลัก จำง่าย

ส่งหลักฐานสำหรับขอใช้บริการ มาที่ Mkt@arenamedia.co.th

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ชำระค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ 50,000 บาท/ปี