หลายๆ ท่านคงเคยได้รับ SMS จากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น ข่าวสารต่างๆ หรือข้อความดูดวงรายวัน ซึ่งบางครั้งคุณอาจจะไปสมัครใช้บริการไม่รู้ตัว เช่น การคลิกโฆษณาบนมือถือ หรือบนแอพพลิเคชั่น ก็ตาม จนถึงการสมัครทดลองใช้บริการดูดวง หรือข่าวฟรี  แล้วไม่ได้ยกเลิก หรืออาจจะมีน้องๆ หรือลูกหยิบโทรศัพท์ไปเล่นก็ได้ นี่ยังไม่รวมถึงการที่ให้เบอร์ไว้กับบุคคลหรืองานต่างๆ เช่นงานอีเวนท์...