เงื่อนไขการเช่า

หลักฐานการเช่าอุปกรณ์

นิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. ภ.พ.20
  3. แผนที่บริษัท และแผนที่จัดส่งเครื่อง

สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 5% ระบุ ค่าเช่า

บุคคลทั่วไป

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. แผนที่จัดส่งเครื่อง

ฟรีค่าส่ง – รับกลับ เมื่อค่าเช่ารวม 3,000 บาทขึ้นไป
กรณีค่าเช่ารวมต่ำกว่า 3,000 บาท คิดค่าส่ง – รับกลับ 400 บาท

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.